banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Jazdite, prosím, opatrne !

Dopravno-preventívna akcia Jablko – Citrón sa v tomto roku konala 29. mája v Horných Ozorovciach, ktorej sa spoločne s policajtmi okresného dopravného inšpektorátu Bánovce nad Bebravou, zúčastnili žiaci Základnej školy zo  Šišova so svojím učiteľom Petrom Křížom.

 

Šoférov počas tejto akcie deti spoločne s policajtmi upozorňovali na porušenia dopravných predpisov netradičnou formou. Ak vodiči jazdili v súlade s dopravnými predpismi, deti im poďakovali a odovzdali sladké jabĺčko a obrázok, ktorý namaľovali v škole, a tiež drobný darček od spoluorganizátora akcie poisťovne. Ak však vodič dopravné predpisy porušil, dostal kyslý citrón a z úst detí zaznela prosba, ktorú je možné adresovať všetkým šoférom:

 

„Pán šofér, čoskoro začnú letné prázdniny, bude nás detí viac na cestách v mestách i obciach - jazdite, prosím, opatrne!“ Veríme, že prosba detí sa stretne s pochopením šoférov všetkých automobilov!

 

Ďakujeme Petrovi Bulíkovi, zástupcovi primátora mesta, že kladne reagoval na náš telefonát a spoločne s deťmi sa do akcie zapojil.

 

Bánovské noviny č. 22 - 5 jún 2017, strana 7, Peter Kříž

Slávnosti mikroregiónu Bánovecko 2017

 

erb_text_farebny.jpgIMG_1801.jpg

Aj tento rok Združenie obcí Bánovecko usporiadalo tradičné Slávnosti mikroregiónu Bánovecko i vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Dva v jednom. Aj tak sa dajú nazvať tohtoročné Slávnosti mikroregionu Bánovecko, ktoré sa v neďalekej obci Dubnička spojili s piatym ročníkom Festivalu ľudovej hudby. O otvorenie podujatia sa svojimi príhovormi postarali primátor nášho mesta Marián Chovanec, poslankyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Mária Hajšová, PhD. a starosta obce Dubnička Jozef Petrek. Po ich slovách patrilo pódium sestrám Bacmaňakovím.

 

Návštevníkom sa predstavil folklórny súbor Bukovina, dychovky Boboťanka a Chynorianka. Slávnosti mikroregiónu Bánovecko majú už svoju tradíciu a sú hojne navštevované obyvateľmi celého regiónu.

 

K podujatiu takéhoto typu už neodmysliteľne patrí skákací hrad, cukrová vata, perníky či maľovanie na tvár. Na svoje si prišli mladí aj tí starší. Počas roka majú starostovia Združenia obcí Bánovecko niekoľko pracovných stretnutí, no pri hudbe a v dobrej nálade sa vidia len počas plesu a slávnosti mikroregiónu Bánovecko. Združenie obcí ma 15 rokov a jeho súčasným predsedom je Marián Chovanec.

 

Hostiteľská obec týchto slávnosti má 114 obyvateľov. Na jej čele stojí druhé volebné obdobie Jozef Petrek.

 

K životu nepatrí len práca, ale aj oddych a kultúrne vyžitie, a to sa v Dubničke naplnilo.

 

„Podujatie bolo finančne podporený Trenčianskym samosprávnym krajom“

Okolo Strážnice

Strážnice – Vnorovy – Strážnice

 

Poloha: Dolnomoravský úval -  centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Strážnice – námestie – Strážnice – zámok ¼ hod. – Strážnice – Horní Štěpnice ¼ hod. – Za Moravou ½ hod. – Vnorovy ½ hod. – Velička ½ hod. – Strážnice – námestie ½ hod.

 

Spolu: 2 ½ hod.

 

Prevýšenie: 11 m.

 

Náročnosť: Nenáročná túra s ľahkou orientáciou, ktorá umožňuje spoznať krásne okolie Strážnice reprezentované skanzenom, zámkom, Baťovým kanálom a riekou Morava. Druhá časť trasy (od obce Vnorovy) je známa aj pod názvom Cesta Marie Kudeříkové. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len krátke úseky vedú po verejných cestných komunikáciách.

 

Základná trasa: Začneme v meste Strážnice (180 m) pred radnicou na Náměstí Svobody. Vydáme sa po žltej značke po Rybářskej ulici, z ktorej odbočíme vľavo na Bzeneckú ulicu a onedlho prekročíme Baťov kanál. Na jeho ľavej strane sa nachádza Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy reprezentujúce ľudovú architektúru moravského Slovácka. Žltá značka ďalej odbočuje do zámockého areálu, ktorému dominuje neorenesančný zámok Strážnice postavený na mieste bývalého hradu z 13 . storočia. Počas prehliadky zámku je zaujímavá napríklad expozícia Nástroje lidové hudby v České republice, ktorá je najrozsiahlejšou zbierkou ľudových nástrojov v strednej Európe. Ideálne je prísť do Strážnice koncom júna, pretože v tomto období sa v zámockom areáli každoročne organizuje jeden z najkrajších folklórnych festivalov v Českej republike. Zo zámockého areálu vyjdeme po žltej značke smerujúcej okolo autokempingu k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Odbočíme doprava a o niekoľko metrov po prejdení mostíka cez Veličku odbočíme doprava na jej pravý breh. Asi po 100 m žltá značka pri smerovníku Strážnice – Horní Štěpnice odbočuje prudko doľava a smeruje nespevnenou cestou pomedzi záhrady. Onedlho prídeme na úzku asfaltovú cestu a pri pamätnom strome pokračujeme v priamom smere na sever pomedzi záhrady. Trasu lemujú najmä jablone. Asi po 0,5 km prejdeme cez mostík a vyjdeme na štrkovú, neskôr poľnú cestu. Odbočíme vpravo a po 100 m prídeme k lesu. Cesta, ktorá sa neskôr mení na lesný chodník, vedie jeho okrajom. Onedlho vchádza do lesa. Asi po 0,5 km odbočíme doprava k hrádzi, cez ktorú prejdeme. O chvíľu prídeme k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Pôjdeme popri ceste k rieke Morava a pri smerovníku Za Moravou (170 m) odbočíme doprava a ďalej sledujeme modré značky. Trasa vedie popri Morave a pred haťou odbočuje doprava na nespevnenú cestu. Cez hrádzu Baťovho plavebného kanálu sa dostaneme k smerovníku Vnorovy – Baťov kanál (170 m). Kanál dlhý takmer 50 km pomenovali podľa zlínskeho podnikateľa Tomáša Baťu, ktorý spolufinancoval jeho stavbu. V tridsiatych rokoch 20. storočia na ňom pracovalo takmer 1 500 robotníkov. Do prevádzky ho uviedli v roku 1938. Okrem vodohospodárskych cieľov slúžil ako vodná cesta na lacnú prepravu surovín. Závlahový systém a vodná doprava po kanáli sa využívali do roku 1960 a až v deväťdesiatych rokoch sa kanál podarilo obnoviť pre turistické účely. Plavba po kanáli je veľmi obľúbená a patrí k nevšedným turistickým zážitkom. My však pokračujeme pešo po modrej značke a onedlho prídeme späť k Morave, ktorá tečie paralelne s Baťovým kanálom. Pôjdeme po ľavom brehu Moravy k prvým domom obce Vnorovy, kde pri smerovníku Vnorovy (Morava, 170 m) odbočíme na červeno značkovanú Cestu Marie Kudeříkové (0516). Trasu pomenovali podľa protifašistickej bojovníčky Marie Kudeříkovej, ktorú v roku 1943 popravili nacisti. Po červenej značke prídeme k hlavnej ceste, na ktorej odbočíme vpravo. Onedlho pri kostole opäť smerujeme doprava na bočnú cestu. Minieme zvonicu a po 0,5 km prídeme na koniec dediny. Pokračujeme juhozápadným smerom po panelovej ceste, ktorá križuje železničnú trať. Onedlho prídeme k smerovníku pri vodnom toku Velička (169 m). Prejdeme cez mostík a stromovou alejou na okraji zámockého areálu sa dostaneme k smerovníku Strážnice – Bludník (172 m), od ktorého nie je ďaleko na Náměstí Svobody v centre mesta Strážnice (180 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Spoplatnenie parkoviska

 

Mesto Bánovce nad Bebravou oznamuje motoristom, že od 12. júna 2017 bude spoplatnené parkovisko na ulici Záfortňa, pred bývalým hotelom Bebrava. Prevádzkovateľom uvedeného parkoviska je Správa majetku mesta, p.o. Bánovce nad Bebravou.

 

Úhradu za dočasné parkovanie je možné uskutočniť zakúpením lístka z parkovacieho automatu alebo zaslaním SMS správy na skrátené číslo 2200. Minimálne je potrebné uhradiť poplatok za 1.hodinu státia. Parkovací automat po prvej zaplatenej hodine umožňuje úhradu aj za minúty. Výška uhradenej sumy, ako aj doba parkovania, budú zobrazené na displeji automatu.

 

Doba spoplatnenia

V parkovacom automate

SMS správou

Poplatok za 1. hodinu

0,30 €

0,40 €

Za každú hodinu po 1. hodine

0,50 €

0,60 €

Celodenné parkovanie

2,00 €

2,50 €

 

Motoristi taktiež majú možnosť zakúpiť si cenovo zvýhodnené predplatené parkovacie karty. Za mesačnú parkovacia kartu zaplatíte 18 €, štvrťročnú 45 €, polročnú 63 €, a ročnú 99 €. Parkovacie karty si budú môcť občania zakúpiť u prevádzkovateľa parkoviska v budove MsÚ   Farskej ulici, II poschodie, číslo dverí 209.

 

Platené parkovanie sa zavádza denne od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Mimo uvedených časov a počas nedele a štátom uznaných sviatkov bude parkovanie bezplatné. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 038 7629 143.

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: www.banovce.sk

Nachádzaš sa tu: Domov