banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Okolo Strážnice

Strážnice – Vnorovy – Strážnice

 

Poloha: Dolnomoravský úval -  centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Strážnice – námestie – Strážnice – zámok ¼ hod. – Strážnice – Horní Štěpnice ¼ hod. – Za Moravou ½ hod. – Vnorovy ½ hod. – Velička ½ hod. – Strážnice – námestie ½ hod.

 

Spolu: 2 ½ hod.

 

Prevýšenie: 11 m.

 

Náročnosť: Nenáročná túra s ľahkou orientáciou, ktorá umožňuje spoznať krásne okolie Strážnice reprezentované skanzenom, zámkom, Baťovým kanálom a riekou Morava. Druhá časť trasy (od obce Vnorovy) je známa aj pod názvom Cesta Marie Kudeříkové. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len krátke úseky vedú po verejných cestných komunikáciách.

 

Základná trasa: Začneme v meste Strážnice (180 m) pred radnicou na Náměstí Svobody. Vydáme sa po žltej značke po Rybářskej ulici, z ktorej odbočíme vľavo na Bzeneckú ulicu a onedlho prekročíme Baťov kanál. Na jeho ľavej strane sa nachádza Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy reprezentujúce ľudovú architektúru moravského Slovácka. Žltá značka ďalej odbočuje do zámockého areálu, ktorému dominuje neorenesančný zámok Strážnice postavený na mieste bývalého hradu z 13 . storočia. Počas prehliadky zámku je zaujímavá napríklad expozícia Nástroje lidové hudby v České republice, ktorá je najrozsiahlejšou zbierkou ľudových nástrojov v strednej Európe. Ideálne je prísť do Strážnice koncom júna, pretože v tomto období sa v zámockom areáli každoročne organizuje jeden z najkrajších folklórnych festivalov v Českej republike. Zo zámockého areálu vyjdeme po žltej značke smerujúcej okolo autokempingu k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Odbočíme doprava a o niekoľko metrov po prejdení mostíka cez Veličku odbočíme doprava na jej pravý breh. Asi po 100 m žltá značka pri smerovníku Strážnice – Horní Štěpnice odbočuje prudko doľava a smeruje nespevnenou cestou pomedzi záhrady. Onedlho prídeme na úzku asfaltovú cestu a pri pamätnom strome pokračujeme v priamom smere na sever pomedzi záhrady. Trasu lemujú najmä jablone. Asi po 0,5 km prejdeme cez mostík a vyjdeme na štrkovú, neskôr poľnú cestu. Odbočíme vpravo a po 100 m prídeme k lesu. Cesta, ktorá sa neskôr mení na lesný chodník, vedie jeho okrajom. Onedlho vchádza do lesa. Asi po 0,5 km odbočíme doprava k hrádzi, cez ktorú prejdeme. O chvíľu prídeme k hlavnej ceste vedúcej na Bzenec. Pôjdeme popri ceste k rieke Morava a pri smerovníku Za Moravou (170 m) odbočíme doprava a ďalej sledujeme modré značky. Trasa vedie popri Morave a pred haťou odbočuje doprava na nespevnenú cestu. Cez hrádzu Baťovho plavebného kanálu sa dostaneme k smerovníku Vnorovy – Baťov kanál (170 m). Kanál dlhý takmer 50 km pomenovali podľa zlínskeho podnikateľa Tomáša Baťu, ktorý spolufinancoval jeho stavbu. V tridsiatych rokoch 20. storočia na ňom pracovalo takmer 1 500 robotníkov. Do prevádzky ho uviedli v roku 1938. Okrem vodohospodárskych cieľov slúžil ako vodná cesta na lacnú prepravu surovín. Závlahový systém a vodná doprava po kanáli sa využívali do roku 1960 a až v deväťdesiatych rokoch sa kanál podarilo obnoviť pre turistické účely. Plavba po kanáli je veľmi obľúbená a patrí k nevšedným turistickým zážitkom. My však pokračujeme pešo po modrej značke a onedlho prídeme späť k Morave, ktorá tečie paralelne s Baťovým kanálom. Pôjdeme po ľavom brehu Moravy k prvým domom obce Vnorovy, kde pri smerovníku Vnorovy (Morava, 170 m) odbočíme na červeno značkovanú Cestu Marie Kudeříkové (0516). Trasu pomenovali podľa protifašistickej bojovníčky Marie Kudeříkovej, ktorú v roku 1943 popravili nacisti. Po červenej značke prídeme k hlavnej ceste, na ktorej odbočíme vpravo. Onedlho pri kostole opäť smerujeme doprava na bočnú cestu. Minieme zvonicu a po 0,5 km prídeme na koniec dediny. Pokračujeme juhozápadným smerom po panelovej ceste, ktorá križuje železničnú trať. Onedlho prídeme k smerovníku pri vodnom toku Velička (169 m). Prejdeme cez mostík a stromovou alejou na okraji zámockého areálu sa dostaneme k smerovníku Strážnice – Bludník (172 m), od ktorého nie je ďaleko na Náměstí Svobody v centre mesta Strážnice (180 m).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Spoplatnenie parkoviska

 

Mesto Bánovce nad Bebravou oznamuje motoristom, že od 12. júna 2017 bude spoplatnené parkovisko na ulici Záfortňa, pred bývalým hotelom Bebrava. Prevádzkovateľom uvedeného parkoviska je Správa majetku mesta, p.o. Bánovce nad Bebravou.

 

Úhradu za dočasné parkovanie je možné uskutočniť zakúpením lístka z parkovacieho automatu alebo zaslaním SMS správy na skrátené číslo 2200. Minimálne je potrebné uhradiť poplatok za 1.hodinu státia. Parkovací automat po prvej zaplatenej hodine umožňuje úhradu aj za minúty. Výška uhradenej sumy, ako aj doba parkovania, budú zobrazené na displeji automatu.

 

Doba spoplatnenia

V parkovacom automate

SMS správou

Poplatok za 1. hodinu

0,30 €

0,40 €

Za každú hodinu po 1. hodine

0,50 €

0,60 €

Celodenné parkovanie

2,00 €

2,50 €

 

Motoristi taktiež majú možnosť zakúpiť si cenovo zvýhodnené predplatené parkovacie karty. Za mesačnú parkovacia kartu zaplatíte 18 €, štvrťročnú 45 €, polročnú 63 €, a ročnú 99 €. Parkovacie karty si budú môcť občania zakúpiť u prevádzkovateľa parkoviska v budove MsÚ   Farskej ulici, II poschodie, číslo dverí 209.

 

Platené parkovanie sa zavádza denne od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Mimo uvedených časov a počas nedele a štátom uznaných sviatkov bude parkovanie bezplatné. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 038 7629 143.

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: www.banovce.sk

NA ŽEROTÍN

 

Zlatnícka dolina – Žerotín – Strážnice

 

Poloha: Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina), Dolnomoravský úval – centrálna časť.

 

Východiskový bod: Zlatnícka dolina, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Zlatnícka dolina – Fráterka ½ hod. – Mlýnky ½ hod. – Vrchy ½ hod. – Holý vrch ¼ hod. – Žerotín ½ hod. – Pod Žerotínom ¼ hod. – Strážnice 1 hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 210 m.

 

Náročnosť: Nenáročná takmer poldenná túra s ľahkou orientáciou. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len záverečný úsek vedie ulicami Strážnice. Trasa prechádza cez dve rekreačné oblasti (Zlatnícka dolina a Mlýnky), v ktorých je možnosť kúpania a oddychu pri vode. Orientačne je bezproblémová.

 

Základná trasa: Začneme v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina (290 m), ktorá poskytuje viaceré možnosti občerstvenia a ubytovania a v lete výborné podmienky na kúpanie v areáli kúpaliska. Priamo od smerovníka nad kúpaliskom sa vydáme podobne ako pri trase č. 2 po modro značkovanej ceste (2415) mierne do kopca. Neskôr pôjdeme lesnou cestou a minieme viaceré chaty. Neskôr pôjdeme lesnou cestou a minieme viaceré chaty. Prídeme k malej strži Barackého jarku a z nej po krátkom výstupe vyjdeme z lesa na čistinu. Odbočíme prudko doprava a pokračujeme lesným chodníkom. Prekrížime asfaltovú cestu a onedlho prídeme k poľovníckej chate Fráterka (380 m). Od nej pokračujeme miernym klesaním lesom po modrej a zelenej značke, ktoré sa k našej trase pripájajú z juhovýchodnej strany. Opäť prekrižujeme asfaltovú cestu a miernym klesaním prídeme k potoku Mandát, ktorý na tomto mieste tvorí slovensko – českú štátnu hranicu. Prejdeme po lávke a úzkom chodníku a ocitneme sa v rekreačnej oblasti Mlýnky (260 m) pri smerovníku. Ďalej sa vydáme po žlto a modro značkovanom chodníku (2415), ktorý odbočuje doľava cez lávku potoka a smeruje okolo pekne zrekonštruovanej chalupy. V prudkom stúpaní pokračujeme lesom, z ktorého vyjdeme pri chate Lesanka. Od nej mierne vystúpime okrajom lesa, až prídeme k rázcestiu Vrchy (390 m). Doprava smeruje modro značkovaná trasa do Radějova, my pokračujeme severozápadným smerom po žltej značke a cez pole a lúku prídeme na Holý vrch (389 m). Odtiaľ pokračujeme na severozápad a poľnou cestou zídeme k vinohradom. Odbočíme doprava a asi po 200 m doľava. Mierne klesneme pomedzi vinohrady. Žltá značka po niekoľkých metroch odbočuje vpravo. Pomedzi vinohrady vystúpime na Žerotín (322 m), ktorý kedysi plnil funkciu hlásky v obrannom systéme Strážnice. Jedna z legiend hovorí o jeho spojení podzemnou chodbou s bývalým strážnickým hradom. Dnes tu stoja dva kríže, od ktorých je nádherný výhľad na Dolňácko so Strážnicou a na Dolnomoravský úval. Na vrchole stojí kaplnka, ktorú postavili v roku 1949 manželia Hrdí na počesť uzdravenia svojho syna a zasvätili Panne Márii. Zo Žerotína klesneme severným smerom popri vinohradoch k smerovníku Pod Žerotínom (200 m), ktorý sa nachádza pri asfaltovej ceste spájajúcej Strážnicu s rekreačnou oblasťou Mlýnky. Odbočíme doprava na asfaltovú cestu, po ktorej pôjdeme asi 1 km. Prejdeme cez potok Radějovka a pokračujeme nespevnenou cestou severozápadným smerom. Onedlho sa ocitneme na okraji Strážnice a opäť po asfaltovej ceste prídeme ku Skalickej bráne – jednej z brán, ktoré v minulosti tvorili pevnostný systém mesta Strážnice (180 m). Pokračujeme Skalickou ulicou naďalej po žltej značke smerujúcej do Školnej ulice a neskôr do Komenského ulice. Onedlho prídeme do cieľa trasy, ktorý je pred radnicou na Náměstí Svobody. V prípade dostatku času navštívime skanzen Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, ktorý reprezentuje ľudovú architektúru z moravského Slovácka, alebo neorenesančný zámok postavený na mieste bývalého hradu. Ideálne je naplánovať si návštevu Strážnice na koniec júna, pretože v tomto období sa tu každoročne organizuje jeden z najkrajších medzinárodných folklórnych festivalov v Českej republike. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Zo Skalice do Sudoměříc

 

Skalica – Zlatnícka dolina – Mlýnky – Sudoměřice

 

Poloha: Dolnomoravský úval – centrálna časť, Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina).

 

Východiskový bod: Skalica, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Sudoměřice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Skalica – železničná stanica – Skalica – námestie ¼ hod. – Salaš 1 ½ hod. – Zlatnícka dolina ½ hod. – Fráterka ½ hod. – Mlýnky ½ hod. – Medzi Starými horami ½ hod. – Sudoměřice 1 hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 189 m.

 

Náročnosť: Nenáročná poldenná túra s ľahkou orientáciou. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch. Iba úvodný úsek prechádza ulicami Skalice a časť moravského úseku vedie po asfaltovej ceste. Trasa pretína dve rekreačné oblasti (Zlatnícka dolina a Mlýnky), v ktorých je možnosť kúpania a oddychu pri vode. Orientačne je trasa bezproblémová, iba na krátkom úseku nad Zlatníckou dolinou sa reálny priebeh turistického chodníka nezhoduje so stavom zakresleným v odporúčanej turistickej mape.

 

Základná trasa: Začneme pri železničnej stanici v meste Skalica (186 m) a sledujeme červené turistické značky (0770). Od stanice sa vydáme Ulicou pplk. Pljušťa juhovýchodným smerom. Asi po 500 m odbočíme doľava na ulicu Pod Kalváriou, po ktorej prídeme takmer ku kalvárii a k románskej Rotunde sv. Juraja. Úzkou uličkou medzi hradbami prejdeme k parčíku s pomníkom padlých hrdinov na Potočnej ulici. Z nej po niekoľkých metroch odbočíme doľava na Lichardovu ulicu, ktorá vyúsťuje na Námestie slobody. Odtiaľ pôjdeme popri jezuitskom kostole a budove gymnázia k smerovníku Skalica – námestie (190 m). na tomto mieste prejdeme cez hlavnú cestu k farskému kostolu, okolo ktorého sa vydáme k južnému cípu Námestia slobody. Na jeho konci odbočíme vľavo a dostaneme sa opäť na Potočnú ulicu, ktorou pokračujeme východným smerom. Prejdeme ulicou Predmestie a po pravom brehu Stračinského potoka vyjdeme z mesta. Po asfaltovej ceste prídeme ku križovatke s prícestným krížom. Odbočíme najprv doprava po moste cez Stračinský potok a po niekoľkých metroch doľava. Vedľajšou spevnenou cestou pokračujeme po ľavom brehu regulovaného toku potoka k vinohradom. Pri prvých vinohradníckych domoch prejdeme mostíkom ponad potok na jeho pravý breh. Nachádza sa tu studňa, v ktorej sa možno občerstviť. Pokračujeme neudržiavanou cestou vedúcou v miernom stúpaní popri vinohradoch a domoch na okraj polí. V okolí Stračinského mlyna nás upúta prekrásna scenéria vinohradov, vinohradníckych domov a búd a rekreačných chatiek. Poľnou cestou prídeme k lesu. Po jeho okraji pôjdeme stále poľnou cestou na juhovýchod, až prídeme k vedeniu vysokého napätia. Pri ňom odbočíme doľava, prejdeme popod vedenie a po malom stúpaní sa ocitneme v osade Salaš (309 m). Prejdeme okolo objektu vidieckej turistiky s chovom koní a vydáme sa na sever k lesu. Pôjdeme po ceste okrajom lesa, neskôr poľom, prekrížime asfaltovú cestu a vojdeme do chatovej osady. Nespevnená cesta mierne klesá do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina (290 m) s viacerými možnosťami občerstvenia, ubytovania a výbornými podmienkami na kúpanie v areáli kúpaliska. Po oddychu pokračujeme modro značkovanou cestou (2415) mierne do kopca. Neskôr pôjdeme lesnou cestou, ktorá prechádza popri viacerých chatách. Prídeme k malej strži Barackého jarku, z ktorej po krátkom výstupe vyjdeme na čistinu. Odbočíme prudko doprava a pokračujeme lesným chodníkom. Prekrížime asfaltovú cestu a onedlho prídeme k poľovníckej chate Fráterka (380 m). od nej pokračujeme miernym klesaním lesom po modrej a zelenej značke, ktoré sa k našej trase pripájajú z juhovýchodnej strany. Opäť prekrižujeme asfaltovú cestu a miernym klesaním prídeme k potoku Mandát, ktorý na tomto mieste tvorí slovensko – českú štátnu hranicu. Prejdeme po lávke a úzkom chodníku a ocitneme sa v rekreačnej oblasti Mlýnky (260 m) pri hlavnom smerovníku. Ďalej sledujeme už len zelené značky (5115). Pokračujeme po asfaltovej ceste západným smerom. Okolo viacerých rekreačných zariadení prejdeme k vodnej nádrži Mlýnky vhodnej na kúpanie a vodné športy. Pokračujeme po asfaltovej ceste vedúcej poniže chát a vinohradov západným smerom a asi po 2 km prídeme k smerovníku Medzi Starými horami (233 m). Zídeme z asfaltovej cesty a pokračujeme popri štátnej hranici po poľnej ceste. Po pravej strane trasu lemujú vinohrady a po ľavej strane kroviny a lužný les Sudoměřického potoka. Neskôr sa trasa mierne odkláňa od štátnej hranice severným smerom a vedie cez polia k prvým domom obce Sudoměřice (182 m). Končí sa pri autobusovej zastávke na hlavnej ceste.

 

Varianty: Po absolvovaní tejto trasy odporúčame navštíviť neďalekú vinársku obec Petrov (autobusom alebo pešo popri hlavnej ceste, 1,5 km), kde sa nachádza unikátna pamiatková rezervácia vínnych pivníc Plže. Nádherné slovácke ornamenty na bielych pivničných stenách a výborné víno môžu byť estetickým a gurmánskym vyvrcholením výletu. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov