banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

NA ŽEROTÍN

 

Zlatnícka dolina – Žerotín – Strážnice

 

Poloha: Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina), Dolnomoravský úval – centrálna časť.

 

Východiskový bod: Zlatnícka dolina, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Strážnice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Zlatnícka dolina – Fráterka ½ hod. – Mlýnky ½ hod. – Vrchy ½ hod. – Holý vrch ¼ hod. – Žerotín ½ hod. – Pod Žerotínom ¼ hod. – Strážnice 1 hod.

 

Spolu: 3 ½ hod.

 

Prevýšenie: 210 m.

 

Náročnosť: Nenáročná takmer poldenná túra s ľahkou orientáciou. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch, len záverečný úsek vedie ulicami Strážnice. Trasa prechádza cez dve rekreačné oblasti (Zlatnícka dolina a Mlýnky), v ktorých je možnosť kúpania a oddychu pri vode. Orientačne je bezproblémová.

 

Základná trasa: Začneme v rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina (290 m), ktorá poskytuje viaceré možnosti občerstvenia a ubytovania a v lete výborné podmienky na kúpanie v areáli kúpaliska. Priamo od smerovníka nad kúpaliskom sa vydáme podobne ako pri trase č. 2 po modro značkovanej ceste (2415) mierne do kopca. Neskôr pôjdeme lesnou cestou a minieme viaceré chaty. Neskôr pôjdeme lesnou cestou a minieme viaceré chaty. Prídeme k malej strži Barackého jarku a z nej po krátkom výstupe vyjdeme z lesa na čistinu. Odbočíme prudko doprava a pokračujeme lesným chodníkom. Prekrížime asfaltovú cestu a onedlho prídeme k poľovníckej chate Fráterka (380 m). Od nej pokračujeme miernym klesaním lesom po modrej a zelenej značke, ktoré sa k našej trase pripájajú z juhovýchodnej strany. Opäť prekrižujeme asfaltovú cestu a miernym klesaním prídeme k potoku Mandát, ktorý na tomto mieste tvorí slovensko – českú štátnu hranicu. Prejdeme po lávke a úzkom chodníku a ocitneme sa v rekreačnej oblasti Mlýnky (260 m) pri smerovníku. Ďalej sa vydáme po žlto a modro značkovanom chodníku (2415), ktorý odbočuje doľava cez lávku potoka a smeruje okolo pekne zrekonštruovanej chalupy. V prudkom stúpaní pokračujeme lesom, z ktorého vyjdeme pri chate Lesanka. Od nej mierne vystúpime okrajom lesa, až prídeme k rázcestiu Vrchy (390 m). Doprava smeruje modro značkovaná trasa do Radějova, my pokračujeme severozápadným smerom po žltej značke a cez pole a lúku prídeme na Holý vrch (389 m). Odtiaľ pokračujeme na severozápad a poľnou cestou zídeme k vinohradom. Odbočíme doprava a asi po 200 m doľava. Mierne klesneme pomedzi vinohrady. Žltá značka po niekoľkých metroch odbočuje vpravo. Pomedzi vinohrady vystúpime na Žerotín (322 m), ktorý kedysi plnil funkciu hlásky v obrannom systéme Strážnice. Jedna z legiend hovorí o jeho spojení podzemnou chodbou s bývalým strážnickým hradom. Dnes tu stoja dva kríže, od ktorých je nádherný výhľad na Dolňácko so Strážnicou a na Dolnomoravský úval. Na vrchole stojí kaplnka, ktorú postavili v roku 1949 manželia Hrdí na počesť uzdravenia svojho syna a zasvätili Panne Márii. Zo Žerotína klesneme severným smerom popri vinohradoch k smerovníku Pod Žerotínom (200 m), ktorý sa nachádza pri asfaltovej ceste spájajúcej Strážnicu s rekreačnou oblasťou Mlýnky. Odbočíme doprava na asfaltovú cestu, po ktorej pôjdeme asi 1 km. Prejdeme cez potok Radějovka a pokračujeme nespevnenou cestou severozápadným smerom. Onedlho sa ocitneme na okraji Strážnice a opäť po asfaltovej ceste prídeme ku Skalickej bráne – jednej z brán, ktoré v minulosti tvorili pevnostný systém mesta Strážnice (180 m). Pokračujeme Skalickou ulicou naďalej po žltej značke smerujúcej do Školnej ulice a neskôr do Komenského ulice. Onedlho prídeme do cieľa trasy, ktorý je pred radnicou na Náměstí Svobody. V prípade dostatku času navštívime skanzen Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy, ktorý reprezentuje ľudovú architektúru z moravského Slovácka, alebo neorenesančný zámok postavený na mieste bývalého hradu. Ideálne je naplánovať si návštevu Strážnice na koniec júna, pretože v tomto období sa tu každoročne organizuje jeden z najkrajších medzinárodných folklórnych festivalov v Českej republike. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Zo Skalice do Sudoměříc

 

Skalica – Zlatnícka dolina – Mlýnky – Sudoměřice

 

Poloha: Dolnomoravský úval – centrálna časť, Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina).

 

Východiskový bod: Skalica, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Sudoměřice, stanica ČD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Skalica – železničná stanica – Skalica – námestie ¼ hod. – Salaš 1 ½ hod. – Zlatnícka dolina ½ hod. – Fráterka ½ hod. – Mlýnky ½ hod. – Medzi Starými horami ½ hod. – Sudoměřice 1 hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 189 m.

 

Náročnosť: Nenáročná poldenná túra s ľahkou orientáciou. Väčšinou vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch. Iba úvodný úsek prechádza ulicami Skalice a časť moravského úseku vedie po asfaltovej ceste. Trasa pretína dve rekreačné oblasti (Zlatnícka dolina a Mlýnky), v ktorých je možnosť kúpania a oddychu pri vode. Orientačne je trasa bezproblémová, iba na krátkom úseku nad Zlatníckou dolinou sa reálny priebeh turistického chodníka nezhoduje so stavom zakresleným v odporúčanej turistickej mape.

 

Základná trasa: Začneme pri železničnej stanici v meste Skalica (186 m) a sledujeme červené turistické značky (0770). Od stanice sa vydáme Ulicou pplk. Pljušťa juhovýchodným smerom. Asi po 500 m odbočíme doľava na ulicu Pod Kalváriou, po ktorej prídeme takmer ku kalvárii a k románskej Rotunde sv. Juraja. Úzkou uličkou medzi hradbami prejdeme k parčíku s pomníkom padlých hrdinov na Potočnej ulici. Z nej po niekoľkých metroch odbočíme doľava na Lichardovu ulicu, ktorá vyúsťuje na Námestie slobody. Odtiaľ pôjdeme popri jezuitskom kostole a budove gymnázia k smerovníku Skalica – námestie (190 m). na tomto mieste prejdeme cez hlavnú cestu k farskému kostolu, okolo ktorého sa vydáme k južnému cípu Námestia slobody. Na jeho konci odbočíme vľavo a dostaneme sa opäť na Potočnú ulicu, ktorou pokračujeme východným smerom. Prejdeme ulicou Predmestie a po pravom brehu Stračinského potoka vyjdeme z mesta. Po asfaltovej ceste prídeme ku križovatke s prícestným krížom. Odbočíme najprv doprava po moste cez Stračinský potok a po niekoľkých metroch doľava. Vedľajšou spevnenou cestou pokračujeme po ľavom brehu regulovaného toku potoka k vinohradom. Pri prvých vinohradníckych domoch prejdeme mostíkom ponad potok na jeho pravý breh. Nachádza sa tu studňa, v ktorej sa možno občerstviť. Pokračujeme neudržiavanou cestou vedúcou v miernom stúpaní popri vinohradoch a domoch na okraj polí. V okolí Stračinského mlyna nás upúta prekrásna scenéria vinohradov, vinohradníckych domov a búd a rekreačných chatiek. Poľnou cestou prídeme k lesu. Po jeho okraji pôjdeme stále poľnou cestou na juhovýchod, až prídeme k vedeniu vysokého napätia. Pri ňom odbočíme doľava, prejdeme popod vedenie a po malom stúpaní sa ocitneme v osade Salaš (309 m). Prejdeme okolo objektu vidieckej turistiky s chovom koní a vydáme sa na sever k lesu. Pôjdeme po ceste okrajom lesa, neskôr poľom, prekrížime asfaltovú cestu a vojdeme do chatovej osady. Nespevnená cesta mierne klesá do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina (290 m) s viacerými možnosťami občerstvenia, ubytovania a výbornými podmienkami na kúpanie v areáli kúpaliska. Po oddychu pokračujeme modro značkovanou cestou (2415) mierne do kopca. Neskôr pôjdeme lesnou cestou, ktorá prechádza popri viacerých chatách. Prídeme k malej strži Barackého jarku, z ktorej po krátkom výstupe vyjdeme na čistinu. Odbočíme prudko doprava a pokračujeme lesným chodníkom. Prekrížime asfaltovú cestu a onedlho prídeme k poľovníckej chate Fráterka (380 m). od nej pokračujeme miernym klesaním lesom po modrej a zelenej značke, ktoré sa k našej trase pripájajú z juhovýchodnej strany. Opäť prekrižujeme asfaltovú cestu a miernym klesaním prídeme k potoku Mandát, ktorý na tomto mieste tvorí slovensko – českú štátnu hranicu. Prejdeme po lávke a úzkom chodníku a ocitneme sa v rekreačnej oblasti Mlýnky (260 m) pri hlavnom smerovníku. Ďalej sledujeme už len zelené značky (5115). Pokračujeme po asfaltovej ceste západným smerom. Okolo viacerých rekreačných zariadení prejdeme k vodnej nádrži Mlýnky vhodnej na kúpanie a vodné športy. Pokračujeme po asfaltovej ceste vedúcej poniže chát a vinohradov západným smerom a asi po 2 km prídeme k smerovníku Medzi Starými horami (233 m). Zídeme z asfaltovej cesty a pokračujeme popri štátnej hranici po poľnej ceste. Po pravej strane trasu lemujú vinohrady a po ľavej strane kroviny a lužný les Sudoměřického potoka. Neskôr sa trasa mierne odkláňa od štátnej hranice severným smerom a vedie cez polia k prvým domom obce Sudoměřice (182 m). Končí sa pri autobusovej zastávke na hlavnej ceste.

 

Varianty: Po absolvovaní tejto trasy odporúčame navštíviť neďalekú vinársku obec Petrov (autobusom alebo pešo popri hlavnej ceste, 1,5 km), kde sa nachádza unikátna pamiatková rezervácia vínnych pivníc Plže. Nádherné slovácke ornamenty na bielych pivničných stenách a výborné víno môžu byť estetickým a gurmánskym vyvrcholením výletu. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Blažej Belák - Kňaží stôl

untitled1.pnguntitled.png18447541_1823933404601242_4092873360485263590_n.jpg

 

ODODNES V PREDAJI Slovenské povesti - Kňaží stôl od Blažeja Beláka v Informačnom centre Bánovecko. Navštívte našu predajňu, tešíme sa na Vás !

 

 

Aj chodci majú v cestnej premávke povinnosti

Istotne sa vám, alebo niekomu známemu, stalo, že nejaký chodec vstúpil náhle na vozovku bez toho, aby si overil, či neprechádza v  tesnej blízkosti od neho nejaké motorové vozidlo. Nehovoriac o  tom, že to bolo za zlej viditeľnosti, bol oblečený v  tmavom, alebo sa do jazdnej dráhy prichádzajúceho vodiča doslova rozbehol.

 

Cyklisti, a  to nielen deti, sú v tejto oblasti najviac nedisciplinovaní. Zákon č. 8/2009 Z. z. o  cestnej premávke a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov však jasne hovorí, že účastník cestnej premávky je povinný správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä st avebnému , dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam.

 

Aby sa predišlo nebezpečným kolíziám alebo dopravným nehodám, odporúčame dodržiavať niekoľko dôležitých zásad:

 

1. Skôr, než vstúpite na priechod pre chodcov, dôk ladne (a  radšej viackrát) skontrolujte, či sa práve nepribližuje nejaké motorové vozidlo. V  zásade platí pozrieť sa vľavo, potom vpravo a opäť vľavo. Tomuto základnému pravidlu sa učia aj deti v materských školách.

 

2. Nikdy nevstupujte na priechod pre chodcov, ak rýchlosť prichádzajúceho vozidla naznačuje, že môžete ohroziť seba, alebo (následkom náhleho spomalenia cestnej premávky) vodičov idúcich za ním.

 

3. Počas daždivého počasia sa brzdná dráha vozidla zväčšuje. Súčasne je znížená aj viditeľnosť, preto buďte opatrnejší a  používajte vhodné refl exné prvky.

 

4. Refl exný prvok musí byť viditeľný, inak stráca jeho nosenie význam. Obtočenie refl exnej pásky na držadlo kabelky je nepostačujúce! Nielen kvôli jej málo viditeľnej ploche, ale aj preto, že je často prekrytá lakťom.

 

 

5. Na priechode pre chodcov sa chodí vpravo.

 

 

6. Priechod pre chodcov neslúži pre účely plynulej jazdy pre cyklistov.

 

7. Pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre chodcov. Ak nie je vyznačený, mimo priechodu pre chodcov sa smie cez vozovku prechádzať len kolmo na jej os, nie šikmo! Inak si chodec predlžuje dráhu cesty, ohrozuje svoj život i  zdravie, spomaľuje a ohrozuje plynulosť cestnej premávky. Na záver možno dodať, že aj v  cestnej premávke platí zlaté pravidlo: Nerobte iným to, čo nechcete, aby oni robili vám. Stačí sa teda vžiť do situácie iného a podľa toho konať. V  nasledujúcom čísle sa budeme venovať povinnostiam vodičov. Tento článok bol publikovaný v rámci projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a fi nančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Zdroj článku: Bánovské noviny č. 19 - 15. máj 2017

Nachádzaš sa tu: Domov