banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Okolo Sobotišťa

Sobotište – Kunov – Sobotište

 

Poloha: Myjavská pahorkatina – severná časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Sobotište, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Sobotište – Lipnica-Savarka ½ hod. – Kunov ¾ hod. – Sobotište ¾ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 13 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po novovybudovanom náučnom chodníku, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Sobotišťa. Vedie po verejných cestných komunikáciách a len v závere opúšťa zeleno značkovanú trasu náučného chodníka a smeruje k vodnej nádrži Kunov. Späť sa vracia po tej istej trase.

 

Základná trasa: Začneme v centre obce Sobotište (242 m), ktorá sa v minulosti vyvíjala ako mestečko s jarmočným právom, ktoré získala v roku 1530. S jej históriou oboznamuje prvý informačný panel, ktorý sa nachádza na námestí pred renesančno – barokovým kaštieľom s nárožnými vežami. Prestavali ho z pôvodného hradu. Súčasnú podobu získal po rokokovo – klasicistickej úprave v druhej tretine 18. storočia. V objekte kaštieľa sa nachádza Múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou dejín slovenského družstevníctva. Hoci múzeum vďaka názvu návštevníkom sľubuje prehľad o živote a diele Samuela Jurkoviča, možno tu vidieť aj dokumenty o histórii a súčasnosti Sobotišťa a ukážky habánskej keramiky. Expozícia má tri tematické okruhy. Prvá časť je venovaná histórii založenia družstva a osobe jeho zakladateľa Samuela Jurkoviča. Druhú časť tvorí expozícia divadelníctva, ktorá približuje bohaté divadelné tradície. V poslednej časti sú vystavené predmety približujúce život a prácu habánov, ktorí mali v Sobotišti jedno zo svojich centier. Spomínajú sa už v roku 1546 a v 16. a 17. storočí tu vybudovali habánsky dvor a výraznou mierou poznačili hospodársky, kultúrny a spoločenský vývoj tohto územia. Sobotište bolo dokonca sídlom habánskeho biskupa a metropolou habánov v starom Uhorsku. Históriu habánov približuje aj druhý informačný panel v bočnej ulici, v ktorej sa zachovali zvyšky habánskeho dvora. Z charakteristických habánskych objektov sa tu nachádza radnica, kaplnka, škola, džbankárska dielňa, mlyn a sedem domov. Pod vplyvom habánov sa rozvíjala i remeselná činnosť domáceho obyvateľstva, ktoré sa dovtedy živilo najmä roľníctvom, pastierstvom a pestovaním ovocia a zeleniny. Rozvoj mestečka napredoval  aj vďaka učiteľovi Samuelovi Jurkovičovi, ktorý sa prisťahoval v roku 1833. S jeho menom sa spája vzhľadom na obdobie, v ktorom žil, veľmi pokroková osvetová činnosť v hospodárskom a kultúrnom živote miestneho obyvateľstva. V roku 1845 založil Gazdovský spolok – svojpomocné úverové družstvo, ktoré hospodárilo s finančnými prostriedkami svojich členov. V čase, keď úžerníci požičiavali peniaze s úrokom až 52 percent, si členovia družstva požičiavali peniaze s úrokom 6 percent. K informačnému panelu, ktorý je venovaný Gazdovskému spolku, prídeme bočnou ulicou asi po 500 m. Neďaleký panel č. 4 oboznamuje s tradíciou pestovania ovocia a pálenia slivovice. Pri štvrtom informačnom paneli odbočíme vpravo a cez lávku prídeme k piatemu panelu, ktorý je venovaný potoku Teplica. Od neho vystúpime po schodíkoch k hlavnej ceste, z ktorej po niekoľkých metroch odbočíme k rímskokatolíckemu kostolu, pôvodne románskej stavbe zo 14. storočia. Kostol v rokoch 1635 až 1637 nanovo postavili, pričom podľa toho, komu patrilo miestne panstvo, ho striedavo používali evanjelici a katolíci. Od roku 1709 je v rukách katolíkov. Spomienkou na židovskú komunitu je židovský cintorín, pri ktorom stojí ďalší informačný panel. Od neho pokračujeme smerom na východ k chránenému areálu Lipnica – Savarka (245 m), ktorý tvorí niekoľko líp vysadených Samuelom Jurkovičom. Nachádza sa tu aj studnička Anička pomenovaná po jeho dcére Anne, ktorá bola prvou slovenskou herečkou a manželkou J. M. Hurbana. Posledný informačný panel stojí pri barokovo – klasicistickom evanjelickom kostole postavenom v rokoch 1783 a 1784. Od neho sa vydáme smerom k ihrisku a červeno značkovanou spevnenou cestou (0771) pohodlne pôjdeme južným smerom k vodnej nádrži Kunov (232 m). Sú tu upravené pláže a bohatá ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení umiestnených v peknom lesnom prostredí. Po príjemnom oddychu sa vrátime po tej istej trase do obce Sobotište (242 m). 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Užitočné rady (nielen) pre majiteľov psov

Každým týždňom pribúda počet dní, kedy teplota ovzdušia presahuje 25°C. Pre niektorých je to vytúžený čas na relax, pre iných obdobie zvýšenej alebo až rizikovej záťaže na organizmus.

 

Medzi nich patria nielen ľudia so zdravotnými obmedzeniami, ale aj domáci miláčikovia. Pre majiteľov psov sme preto pripravili niekoľko praktických rád:  Počas dní, keď teplota vystúpi nad 25°C, by mali byť opatrnejší najmä majitelia mladých psov a šteniat. Tieto mladé jedince sú totiž veľmi náchylné na prehriatie organizmu. Jedným z  dôvodov je ich hravosť, ktorú nevedia kontrolovať tak, ako dospelé psy, a  sú schopné unaviť sa až do úplného vyčerpania.

 

 

Preto sa nebojte rázne ukončiť ich šantenie, lebo inak môže skončiť vážnym kolapsom alebo až smrťou.  Ak je to možné, vyhý- bajte sa prechádzkam po rozpálenom betóne. Počas letných dní môže mať povrch cesty teplotu až 80°C. Ak nemáte inú mož- nosť, dbajte na pravidelné ošetrovanie labiek. Vhodné prípravky pre vášho psa vám poradí veterinár alebo skúsený predavač, prípadne chovateľ.  Dobrou formou ochladzovania psa je, okrem kúpania, aj chladenie labiek. Úľavu v  byte mu môžete dopriať aj navlhčeným uterákom rozprestretým na zemi. Najlepšie na dlažbe v  kúpeľni. Pre sviežejší vzduch môžete naplniť časť vane alebo umývadlo studenou vodou.  Dostatok chladnej vody, počas celého dňa, je nevyhnutnosťou!

 

Aj keď to mnohí považujeme za samozrejmosť, niektorí majitelia stále zabúdajú vodu meniť. Neuvedomujú si, že ak to zanedbajú, psovi tak ostane len nepríjemne zohriata voda.  Najväčším rizikom letných dní je ponechanie psa v uzavretom aute. Aj krátke odskočenie do obchodu sa môže, počas nechceného zdržania, nepríjemne predĺžiť a  zapríčiniť smrť vášho miláčika. Podobným rizikom môže byť veľký teplotný rozdiel spôsobený k limatizáciou. Náhle vybehnutie z  chladného priestoru automobilu môže spôsobiť teplotný šok najmä mladým a obéznym psom.  Počas veľkých horúčav zvyčajne ani psom nechutí veľa jesť, netreba to teda považovať za chorobu. Keďže má menej pohybu, nebojte sa znížiť denné dávky stravy. Predídete tak aj zbytočnej nadváhe. Na záver už len malá pripomienka. Ak chováte psa v  byte, zabezpečte po odchode z  domu, aby mal váš pes vhodné vetranie. Nepodceňujete preto počasie a  užite si spolu pekné leto.

 

Autor: MsÚ prevencia, Bánovské noviny č. 27 - 10.júla 2017

Na Žalostinú

Vrbovce – Žalostiná – Vrbovce

 

Poloha: Biele Karpaty – západná časť (Žalostinská vrchovina)

 

Východiskový a cieľový bod: Vrbovce, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Vrbovce – Hate-Klvače 1hod. – Kněžské hory ½ hod. – Bukovina ¼ hod. – U Chalupovcov ¼ hod. – Žalostiná ¼ hod. – Vrbovce 1 hod.

 

Spolu: 3 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 304 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná takmer poldenná túra s ľahkou orientáciou. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Trasa oboznamuje s kopaničiarskym krajom a vystupuje na najvyšší vrch Žalostinskej vrchoviny Žalostinú, ktorá ponúka nádherné ďaleké výhľady na Myjavskú pahorkatinu a Biele Karpaty.

 

Základná trasa: Začneme na námestí v obci Vrbovce (317 m), ktorá už v roku 1810 dostala od uhorského kráľa Ferdinanda I. trhové právo. Každý týždeň tu býval trh a šesťkrát do roka jarmok. Hoci v druhej polovici 19. storočia Vrbovce stratili právny štatút mestečka, významné hospodárske postavenie si medzi okolitými kopanicami zachovali aj v 20. storočí. Okolie obce ponúka ideálne podmienky na výlety a nenáročné túry po kopaniciach s krásnymi výhľadmi. Z centra Vrboviec sa vydáme západným smerom popri ceste do Sobotišťa po modrej (2443) a žltej (8129) značke. Obe značky asi po 200 m odbočujú doprava  a vedú popri ceste do Chvojnice. Postupným stúpaním po asfaltovej ceste prídeme k autobusovej zastávke U Horňákov. Miernym stúpaním pokračujeme západným smerom ku križovatke ciest s autobusovou zastávkou pri kóte 493 m. Žltá značka pokračuje priamym smerom do Chvojnice, my sledujeme modré značky, ktoré odbočujú doprava. Asi po 400 m cesta pri ďalšej autobusovej zastávke klesá doľava do osady Hate. Asfaltovou cestou prídeme k smerovníku Hate – Klvače (493 m), za ktorým odbočíme doprava. Po modro značkovanej najskôr spevnenej, neskôr nespevnenej ceste sa dostaneme k okraju lesa a potom pôjdeme krátko lesom k potoku Chvojnica. Prejdeme na jeho druhý breh do vysokého bukového lesa a nevýraznou lesnou cestou vystúpime do sedla na Kněžských horách (510 m) pod Bukovinou, ktorá leží na slovensko - českej štátnej hranici. Tu sa stretáva modrá a červená značka (0770). Odbočíme doprava na severovýchod a sledujeme modré a červené značky, ktoré pokračujú paralelne s oplotením obory Pusté a so štátnou hranicou. V miernom stúpaní prídeme na vrchol Bukoviny (588 m), ku ktorej ešte predtým odbočíme od oplotenia vpravo. Na tomto mieste sa modrá značka odkláňa doľava a schádza na moravskú stranu. Ďalej sledujeme už len červené značky. Mierne klesneme lesom popri štátnej hranici, ktorá sa onedlho odkláňa doľava. Z malého sedla mierne vystúpime lesnou cestou, až prídeme k samote U Chalupovcov (580 m). Na jej východnom okraji stojí smerovník, ktorý doľava ukazuje cestu na bočný vrchol Žalostinej, mierne doľava na Kobylu a doprava lúkou bez značiek na hlavný vrchol Žalostinej. Vyberieme si tento smer a po miernom stúpaní južným smerom neznačkovanou lúčnou cestou prídeme na trávnatý vrch Žalostiná (621 m), ktorý je najvyšším bodom trasy a zároveň najvyšším vrcholom Žalostinskej vrchoviny. Ponúka nádherné ďaleké výhľady na Myjavskú pahorkatinu, Biele Karpaty a okolitý kopaničiarsky kraj. Podľa jednej z legiend názov vrchu Žalostiná pochádza od príbehu matky a dcéry. Matka jedného dňa poslala dcéru po vodu zo studničky pod kopcom. Dievčina sa dlho nevracala a matka bola čoraz nervóznejšia, až napokon v hneve zvolala: „Bodaj si tam skamenela, kde stojíš!“ Keď dcéra ani potom dlho nechodila, matka sa ju vybrala hľadať. Našla však len kamene. Zalomila rukami a nariekala: „Och, ja žalostná, prežalostná mati!“ Podľa legendy sa vrch, pod ktorým matka nariekala, odvtedy nazýva Žalostiná. Iné vysvetlenie pôvodu tohto názvu môže pochádzať aj z neustáleho „žalostenia“ vetra, ktorý tu fúka takmer stále. Z trávnatého vrcholu zídeme juhozápadným smerom neznačkovanou lúčnou cestou k smerovníku Hate – Klvače (493 m), okolo ktorého sme prechádzali v prvej časti výletu. Známou cestou sa vrátime do obce Vrbovce (317 m). 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Najstarší Bánovčania oslavovali životné jubileá s primátorom

Takmer dvesto pozvánok rozposlali matrikárky občanom, ktorí si v  prvom polroku 2017 pripomenuli okrúhle životné jubileá nad sedemdesiat rokov. Tých najstarších od deväťdesiatky pozýva primátor Marián Chovanec na stretnutie jubilantov každý rok. Tradičné stretnutie jubilujúcich občanov s primátorom otvorila Mária Knotková z  matričného úradu poetickými slovami o  jeseni života. Primátor pridal pár úprimných slov vďaky a  želania najmä dobrého zdravia. Deti z  Materskej školy Komenského vykúzlili na pódiu roztomilé tančeky, pesničky i  básničky. K  sviatočnému aktu neodmysliteľne patrí aj podpis do pamätnej knihy mesta a osobná gratulácia primátora s kvetom a malým darčekom v ruke. A  po vyše hodinovom zapisovaní a  vinšovaní zaznelo zborové „živió“ a  slávnostný prípitok s malým pohostením. Svoju básnickú tvorbu o  živote človeka predniesol jubilant Milan Podlucký.

 

V  Bánovciach nad Bebravou v  súčasnosti žije celkom 18 občanov, ktorí si v prvom polroku tohto roka pripomenuli viac ako 90 rokov. Osobnú gratuláciu od primátora v  mestskom kultúrnom stredisku si prišli prevziať len traja. Deväťdesiat rokov oslávila Juliana Adamcová, Helena Kšiňanová, Albert Slávka, Emília Záhumenská, 91 rokov Július Kusý a Anna Magušinová, 92 rokov Eleonóra Jedličková a Terézia Václavíková, 93 rokov Štefánia Krchlíková a Petrona Škvareninová, 94 rokov Mária Adamcová, Jozef Blažovič, Zuzana Habaňová a Anna Repová, 95 rokov Ernest Janeček a  Ľudmila Janečeková, 96 rokov Štefánia Pajtinová a Zuzana Sečanská. Všetkým jubilantom prajeme najmä dobré zdravie, radosť a pohodu v jeseni života.

 

Bánovské noviny č. 26 - 3. júl 2017

 

Text: Alena Borszéková

Nachádzaš sa tu: Domov