banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- Okolo Liptovských kôp

Podbanské- Kôprova dolina- Závory- Tichá dolina- Podbanské

Poloha: Západné Tatry (juh) – východná časť

Východiskový a cieľový bod: Podbanské, zastávka SAD, parkovisko.

Časový rozvrh: Podbanské – Tichá ½ hod. – pod Grúnikom 1 hod. – pod Hlinskou dolinou 2 hod. – pod Kobylou dolinou ¼ hod. – Závory 1 ¼ hod. – Pod Tomanovou 2 hod. – Tichá 2 ¾ hod. – Podbanské ½ hod. Spolu 10 ¼ hod.  

Prevýšenie: 929 m

Náročnosť: náročná a pomerne dlhá túra.

 

Základná trasa: Počas tejto túry sa pozrieme do najdlhších dolín východnej časti Západných Tatier. Začneme pri autobusovej zastávke pod Podbanským a pokračujeme hore po hlavnej ceste k odbočke do osady Podbanské (950 m). V dolnej časti parkoviska je smerovník a mapa, od ktorých prejdeme po žlto a červeno značkovanom chodníku doprava na hlavnú cestu. Pokračujeme po moste cez rieku Belá pravotočivou zákrutou na križovatku so smerovníkom do Tichej doliny. Tu odbočíme doľava a po asfaltovej ceste so žltou značkou (8851) asi o 30 min. prídeme k rázcestiu pri horárni Tichá (983 m). Nachádza sa tu prístrešok, rázcestník, pamätník SNP a informačné tabule cyklistických trás. Odbočíme doprava na zelenú značku (5802) a popri horárni vystúpime asfaltovou cestou. V hornej časti stúpania prejdeme popri nádherných kaskádach Kôprovského potoka na rovinatý úsek. Po chvíli sa pred nami začnú otvárať „pohľadnicové“ obrazy Kriváňa (2 494 m). Asi po 1 hod. chôdze prídeme na rázcestie pod Grúnikom (Zverinec, 1 100 m). od tohto miesta platí sezónny uzáver Kôprovej doliny. Pokračujeme po modrej značke (2902) cez most a po ľavej strane potoka hore Kôprovou dolinou. Na pravej strane asfaltovej cesty môžeme obdivovať divé žľaby Kriváňa, na druhej strane trávnaté zaoblené Liptovské kopy. Asi po 1 hod. chôdze začujeme hukot Kmeťovho vodopádu – najvyššieho tatranského vodopádu, pri ktorom sa asfaltová cesta končí. Priblížime sa k doline Nefcerka 2, z ktorej sa asi o 5 min. po odbočke dostaneme k vodopádu. Po jeho prehliadke sa vrátime na pôvodnú trasu. Pokračujeme po skalnatej ceste, ktorá sa postupne mení na široký chodník vedúci cez les a menšie čistiny k rázcestiu pod Hlinskou dolinou (1 411 m). Opäť prejdeme na zeleno značkovaný chodník (5801). Cez les sa po 15 min. dostaneme na rašelinovú močaristú poľanu, na ktorej sú chodníky spevnené drevom. Toto miesto sa nazýva rázcestie pod Kobylou dolinou (1 490 m). Vpravo odbočuje červeno značkovaný chodník, po ktorom sa popri Vajanského vodopáde možno dostať k dvom Temnosmrečinským plesám. My pokračujeme od smerovníka doľava a z poľany prejdeme cez rednúci les do pásma kosodreviny. Serpentínami sa po trávnatom svahu dostaneme na rovinu Kobylej doliny s malým Kobylím plesom (1 742 m), ktoré sa nachádza asi 150 m vpravo od chodníka. Cez krásne lúky s alpínskou kvetenou a neskôr serpentínami na strmšom svahu vystúpime do sedla Závory 3 (1 879 m). Za namáhavý výstup nás odmenia krásne pohľady na Temné smrečiny s Čubrinou, rázsochu Kriváňa, Červené vrchy a hrebene Západných a Vysokých Tatier. Zo sedla Závory zostúpime po červeno značkovanom chodníku (0931) Zadnou Tichou dolinou 4 popod Garajove kopy. Spočiatku pôjdeme po strmom trávnatom svahu s pohľadmi do bočných dolín Temná Tichá a Zadné Licierovo. Neskôr sa cez kosodrevinu dostaneme do riedkeho lesa, ktorým vedie štrková cesta. Z pravej strany minieme ústie doliny Kamenná Tichá. Po 15 min. prídeme k prístrešku, pri ktorom sa začína asfaltová cesta. Asi o 300 m ďalej stojí smerovník s odbočkou žltej značky do Suchého sedla. My prejdeme po moste na ľavú stranu potoka a po 30 min. sa ocitneme na rázcestí Pod Tomanovou (1 164 m), kde červeno značkovaný chodník odbočuje do Tomanovského sedla (1 686 m). Pokračujeme ľavou stranou potoka po žltej značke (8851), postupne minieme Rakytový žľab a Španiu dolinu. Takmer všetky žľaby v tejto časti doliny sú mimoriadne lavinózne. Na väčšej poľane nazývanej Tábor prídeme k chatám, pamätníku SNP a sezónnemu uzáveru turistického chodníka. Zostúpime dolinou s miernym sklonom popod svahy Brdárovej zvonice a popri Funtovej skale na rázcestie pri horárni Tichá (983 m). Odtiaľ nám potrvá už len 30 min., kým sa dostaneme do osady Podbanské (950 m).

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Memorandum o spolupráci s Kopřivnicou je podpísané

V utorok 17.januára 2017 podpísali Memorandum o spolupráci primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec a starosta mesta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Oficiálny podpisový akt sa uskutočnil v priestoroch Mestského úradu Kopřivnice. Výsledkom tejto spolupráce bude partnerstvo a spoločný rozvoj v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a školstva. Taktiež bude vytvorený priestor aj pre spoluprácu medzi združeniami a organizáciami. Pre konkrétne projekty a vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach budú stanovené podrobné pravidlá.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 3

Aktívna práce s príslušníkmi mestskej polície

Na záver roka boli vyhodnocované zmeny v Mestskej polícií v Bánovciach nad Bebravou, ktoré zaviedol v súčasnosti zastupujúci náčelník MsP Rastislav Fodor, ktoré do pracovného kolektívu priniesol ako bývalý príslušník policajného zboru, s viac než 25-ročnými skúsenosťami. Preto má mestská polícia ako jedna z mála na Slovensku pravidelný odborný výcvik sebaobrany, metodiky a taktiky služobných zákrokov.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 3

 

Oto Haščák na magistrále o tréningoch hokejovej akadémie

Športovým fanúšikom je určite známe hviezda hokejového neba Oto Haščák. Kariéru odštartoval ešte v Československej federálnej lige a v súčasnosti sú jeho aktivity známe najmä v súvislosti s Hokejovou akadémiou Powerplayers. Svojou návštevou poctil Mestský úrad v Bánovciach nad Bebravou. Počas neformálneho rozhovoru sa stretol s primátorom Mariánom Chovancom a prednostkou Alexandrou Gieciovou, kde diskutovali o možnosti vytvoriť časový priestor na tréningy hokejovej akadémie, resp. prenájom zimného štadióna a to štyrikrát do mesiaca. Primátor sa pozitívne vyjadril k tejto spolupráci, kde by sa tiež otvorila možnosť pomôcť hokejovým talentom aj spomedzi bánovských detí.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 3

 

Nachádzaš sa tu: Domov