banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Novoročný koncert k 70. výročiu založenia ZUŠ D. Kardoša

Tohtoročný novoročný koncert bol venovaný 70.výročiu založenia ZUŠ, ktorá momentálne vychováva viac ako päťsto mladých umelcov. V nedeľu 8.januára sme mohli počúvať nielen rôzne hudobné nástroje a hlasy, ale aj viacero sólistov, tak z radov pedagógov, ako aj absolventov ZUŠ, ale aj detský spevácky zbor a učiteľský zbor pri ZUŠ. Hosťami tohto umeleckého večera boli huslista Tomáš Tuláček a violončelista Ján Zlámal.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 2

 

Bánovskí gymnazisti na dejepisnej československej súťaži

Dejepisná súťaž študentov gymnázií Českej a Slovenskej republiky je už 25 rokov najväčším stretnutím študentov. Usporiadateľom je gymnázium Cheb. Bánovské gymnázium sa už po 3.krát zúčastnilo chebského finále. Do 25.ročníka sa zapojilo 239 gymnázií z obidvoch republík, z ktorých sa 75 stretlo v Chebe na finále. Finále sa zúčastnilo 16 slovenských gymnázií, ktoré sa v krajských kolách umiestnili na prvých dvoch miestach. Témou boli československé dejiny od oslobodenia Československa v máji 1945 do konca roku 1948. Súťaž opäť finančne podporil aj primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 2

 

Modernizácia Strednej odbornej školy strojníckej pokračuje

Novinkou Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce nad Bebravou je odborná učebňa pre učebný odbor hostinský/hostinská. Bola vybudovaná v priebehu septembra a októbra, kedy pribudlo úplne nové pracovisko za pomoci firiem. Zriadili sa celkovo 3 miestnosti, kde sa študenti oboznamujú s modernými metódami zdravej prípravy jedál a občerstvenia, učia sa zorganizovať menšie firemné posedenia, večerný ples a obsluhovať najmodernejšie kuchynské spotrebiče. Moderné vybavenie učebne zodpovedá trendom a požiadavkám súčasnej doby.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 2

 

Tipy na výlet- ARBORÉTUM KYSIHÝBEL V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Lesnícke arborétum je zamerané na štúdium aklimatizácie a introdukciu cudzokrajných drevín, tiež slúži ako génová banka. Arborétum sa nachádza asi 1 km východne od Banskej Štiavnice. Založené bolo v roku 1900 výhradne na výskumné ciele. Otcom myšlienky bol profesor Lesníckej akadémie J. Tužoň. Ten rozdelil pozemok na 350 rovnakých políčok. V strede vybudoval rybník, aby zabezpečil vhodné prostredie aj pre vlhkomilné druhy. Prvých 49 políčok vysadil sám. O rok neskôr J. Tužoňa vystriedal J. Róth, ktorý svoj výber orientoval na dreviny mierneho klimatického pásma. Spomedzi ihličnanov sa tu najlepšie darí duglaske tisolistej, pôvodnému druhu západného pobrežia Severnej Ameriky, ktorá pre kvalitné drevo patrí k najdôležitejším hospodárskym drevinám na svete. Ďalej tu boli vysadené cudzokrajné jedle, smreky, borovice, tuje, cyprušteky a sekvojovce a spomedzi listnáčov napríklad korkovník amazonský, breza papierovitá či severoamerické hikórie a ľaliovníky. V súčasnosti je v arboréte 260 a v Medzinárodnej fenologickej záhrade ďalších 30 druhov drevín. Arborétum je prístupné pre verejnosť.

 

Vydavateľstvo Dajama

 

Nachádzaš sa tu: Domov