banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tip na výlet - Na Krížnu zo Starých Hôr

krizna6_o2.jpg

 

Zdroj obrázok: http://juve16.blog.cz/1207/aj-bicyklom-na-kriznu

 

Staré Hory – Krížna – Kráľova skala – Malá Krížna – Staré Hory

 

Poloha: Veľká Fatra – južná časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Staré Hory, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Staré Hory – Majerova skala 2 hod. – Krížna 1 ¼ hod. – Kráľova skala ¾ hod. – Malá Krížna ¾ hod. - Turecká 2 hod. – Staré Hory ½ hod.

 

Spolu: 7 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 1 112 m.

 

Náročnosť: Namáhavá túra so značným výškovým rozdielom. Náročný je najmä strmý výstup na Majerovu skalu v prvej časti. Zvyšok výletu zahŕňa relatívne pohodlné stúpanie v hôľnom teréne s krásnymi výhľadmi. Chodník schádzajúci z hrebeňa je opäť veľmi strmý, za daždivého počasia môže byť navyše aj klzký.

 

Základná trasa: Začneme pri kaplnke neďaleko autobusovej zastávky v Starých Horách (462 m), pričom na odbočke do Tureckej sledujeme modrú turistickú značku (2628). Povyše cintorína sa pripojíme k poľnej ceste, ktorá vchádza do hustého zmiešaného lesa. Starým vysokým lesom vystúpime miestami mierne a miestami strmšie na poľanu Kohútová, kde sa cesta mení na úzky, ale dobre vychodený chodník, ktorý stúpa po riedko zalesnenom hrebeni. Po ostrom zabočení doľava pokračujeme veľmi strmým skalnatým úbočím. Chodník nás privedie k odbočke na zadnú stranu vyhliadkového brala Majerovej skaly s krásnym výhľadom do strmej hlbiny (pozor na závraty na okraji brala!). Po návrate na značkovaný chodník vyjdeme na vrchol Majerovej skaly (1 283 m), ktorý je zalesnený a bez výhľadov. Cez úzky pás lesa prejdeme na široký hôľny chrbát a okolo nefunkčnej hornej stanice bývalej sedačkovej lanovky z Tureckej mierne vystúpime po otvorenom hrebeni cez vrch Líška na vrchol Krížnej 1 (1 574 m), najvyšší bod na trase. Prídeme na rázcestie červených značiek, kde si treba dať pozor na správnu orientáciu. Po krátkom odpočinku na tomto výbornom vyhliadkovom mieste odbočíme doľava (na západ) na červeno značkovanú Cestu hrdinov SNP (E8, 0801). Miernym klesaním hrebeňovým chodníkom s výhľadmi na všetky strany prejdeme cez široký trávnato-skalnatý chrbát Malej Krížnej pod čnejúce bralo Kráľovej skaly 2(1 377 m). V prípade hmly orientáciu na tomto úseku uľahčuje tyčové značkovanie. Pri napájadlách s kovovým krížom odbočíme doľava na zelenú značku (5634) a prejdeme popod vrchol Malej Krížnej 3 (1 319 m). Chodník zabočí prudko doľava a z hrebeňa Úplazu začne strmo a dlho klesať hladkým lavínovým svahom. Strminou kamenistej lesnej cesty zostúpime lúkami, riedko zalesneným úbočím a hustým lesom, až prídeme k smerovníku Ramžiná v doline Veľká Ramžiná, pri ktorom si môžeme vybrať z dvoch zostupových trás. Dlhšia zeleno značkovaná cesta vedie do Tureckej (610 m) cez Salášky, kratšia je žlto značkovaná cesta (8452). Z Tureckej zídeme po asfaltovej ceste ku kaplnke v Starých Horách (462 m), kde sa túra končí.

 

Variant: Na zostup z Malej Krížnej možno využiť aj žltú (8452) a neskôr zelenú (5432) značku, ktoré vedú cez Japeň do Starých Hôr. Od Kráľovej skaly možno odbočiť smerom k zrekonštruovanému horskému hotelu Kráľova studňa s možnosťou občerstvenia a ubytovania. Absolvovanie náročného okruhu v opačnom smere si vyžiada približne rovnaký čas.

 

1 Krížna – tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Nachádza sa v hlavnom hrebeni pohoria. Na vrchole stojí vojenský objekt s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je ďaleký kruhový výhľad.

 

2 Kráľova skala – charakteristické výrazné bralo. Pod skalou sa nachádza výdatný prameň, okolie Kráľovej skaly je bohaté na vápnomilnú vegetáciu.

 

3 Malá Krížna – odlesnený vrchol nad dolinou Malá Ramžiná. Názvom Malá Krížna je pomenovaný i horský hrebeň od Kráľovej skaly po vrchol Malej Krížnej. Čiastočne je porastený kosodrevinou.

 

Zdroj článok:Veľká Fatra 2. vydanie, 2008, ISBN 978-80-89226-51-1

Deň otvorených dverí v knižnici

Vyvrcholením marcových aktivít v  Mestskej knižnici Ľ. Štúra je Deň otvorených dverí. Našu knižnicu navštívilo 30. marca množstvo žiakov, študentov, detí aj dospelých. Kniha je neodmysliteľnou súčasťou každej vekovej kategórie a rozvíja a podporuje našu fantáziu.

 

Dopoludnia si knihovníčky zasúťažili so žiakmi ZŠ Partizánska a  popoludňajších hodinách súperilo medzi sebou 93 žiakov zo ŠKD ZŠ Komenského a  ŠKD ZŠ Školská.

 

Niektorí boli prekvapení, koľko kníh sa v knižnici nachádza a aká je knižnica veľká. Dúfame, že knižnicu budú navštevovať častejšie.

 

V  deň „D“ knižnica odpustila poplatky aj nov ým čitateľom registračný poplatok aj „upomienkárom“. Na záver dňa navštívili knižnicu žiaci zo literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy D. Kardoša, ktorí si túto návštevu nesmierne užili.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 13

Tip na výlet - Na Japeň

Dolný Harmanec – Japeň – Staré Hory

 

Poloha: Veľká Fatra – južná časť.

 

Východiskový bod: Dolný Harmanec, zastávka SAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Staré Hory, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Dolný Harmanec – Zadný Japeň 2 hod. – Japeň 1 hod. – Staré Hory 1 ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 714 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná túra na Japeň, jeden z najkrajších vyhliadkových vrchov južnej časti Veľkej Fatry. Výstup a zostup vedie prevažne lesom. Z vrcholového hrebeňa sa ponúkajú pekné výhľady do okolia.

 

Základná trasa: Zelená turistická značka (5432) sa začína pri železničnej stanici v Dolnom Harmanci (440 m). Neďaleko smerom na Horný Harmanec sa nachádza Harmanecká jaskyňa 1. Od stanice zostúpime širokým chodníkom do obce. Po okraji hlavnej cesty o chvíľu prídeme k odbočke vedúcej doprava cez mostík do areálu lesnej správy a na lesnú cestu. V strmom zalesnenom svahu vystúpime viacerými serpentínami. Už v tejto časti výletu si môžeme uvedomiť hlavnú poznávaciu a estetickú hodnotu trasy – málokde na Slovensku možno nájsť na takej malej ploche také krásne exempláre rôznych listnatých stromov (buky, javory, jasene) ako pod Japeňom. Po prechode hustou bukovou a zmiešanou časťou lesa vojdeme do nižšieho porastu a neskôr na lúky s vysielačom. Na tomto úseku treba pozorne sledovať značky, ktoré sú slabšie viditeľné. Hlavný smer pochodu je však jasný – pôjdeme stále na sever a hore po zužujúcom sa trávnatom chrbte. Onedlho dosiahneme vrchol Zadného Japeňa (1 064 m). Hoci postupujeme trávnatým hrebeňom bez zreteľného chodníka s častými výhľadmi, neďaleko od chodníka môžeme pozorovať množstvo krásnych exemplárov javorov. Najkrajšie výhľady na masív Krížnej a Majerovu skalu 2 (1 283 m) sa otvárajú v okolí vrcholu Japeňa 3 (1 154 m), ktorý dosiahneme miernym, ale dlhým výstupom. Z vrcholu zostúpime doprava (na východ) po ostrom hrebeni a neskôr po rovnomerne klesajúcom širokom chrbte. Pokračujeme cez les strmým úvozom, z ktorého po čase odbočíme ostro doprava. Stále pôjdeme po výraznom chodníku cez Pivovú, ktorý sa v dolnej časti rozširuje na lesnú cestu. Pretraverzujeme zalesnený svah nad Tureckou dolinou a strmým úvozom zostúpime na veľkú lúku (bývalá zjazdovka) nad Starými Horami. Okolo vodojemu, ihriska a kaplnky zídeme k potoku. Zelená značka nás privedie ku kaplnke  a k parkovisku vedľa autobusovej zastávky v Starých Horách (462 m), kde túru ukončíme. Cieľový bod leží pri hlavnej ceste spájajúcej Banskú Bystricu s Ružomberkom (E 77).

 

Variant: Prechod túry v opačnom smere si vyžaduje približne rovnaký čas.

 

1 Harmanecká jaskyňa – verejnosti sprístupnená kvapľová jaskyňa puklinového typu v tmavošedých triasových vápencoch Harmaneckého krasu na severnom svahu Kotolnice. Známa je najmä bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, sintrové vodopády a záclony i sintrové jazierka, symbolom jaskyne je tzv. Kamenná váza vo Veľkom dóme. Objavili ju v roku 1932, aj keď vstupný priestor (Izbica) miestni obyvatelia poznali od nepamäti. Vchod leží v nadmorskej výške 821 m, dlhá je 2 763 m. V jaskyni sa vyskytuje deväť druhov netopierov, pričom kolónia netopiera obyčajného patrí k najvýznamnejším na Slovensku. Jaskyňa bola vyhlásená za národnú prírodnú pamiatku.

 

2 Majerova skala – vyhliadkové bralo s krásnym výhľadom do strmej hlbiny. Geomorfologicky a geologicky hodnotný prírodný výtvor predstavujúci trosku chočského príkrovu v tektonickom nadloží krížňanskej série s výskytom vzácnych rastlinných a živočíšnych spoločenstiev. Majerova skala bola vyhlásená za prírodnú pamiatku.

 

3 Japeň – vyhliadkový vrch v juhovýchodnej časti pohoria. Japeň je i názov celého odlesneného hrebeňa od Zadného Japeňa po Japeň nad Starohorskou a Bystrickou dolinou. 

 

lovuzdar-b-132271.jpg

 

Zdroj foto: http://www.lovuzdar.sk/foto-132271/pohlad-na-japen

Zdroj článok: Veľká Fatra 2. vydanie, 2008, ISBN 978-80-89226-51-1

Knižné novinky v Bánovskom Informačnom centre

 

V  Informačnom centre mikroregiónu Bánovecko, ktoré sa nachádza na Námestí Ľ. Štúra, si môžete zakúpiť rozličný tovar súvisiaci s  naším mestom, okolitými obcami či Slovenskom.

 

Ponúkame magnetky, ručné výrobky remeselníkov z okolia Bánoviec, turistické mapy, knihy, atlasy a ďalší propagačný materiál. Absolútnou novinkou, ktorú v  Informačnom centre ponúkame, je kniha Slovenské povesti od Blažeja Beláka, o  ktorej sme písali v jednom z  decembrových vydaní Bánovských novín. V knihe nájdete povesti z  povodia Bebravy, ako napríklad tú O pehavej Apolke z Čiernej lehoty, či Kamenné vráta z Trebichavy.

 

 

Ďalšou novinkou je kniha Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom. Ako uvádza vydavateľ, ide o historický román inšpirovaný láskou v neláskavých časoch a prí- behmi ľudí, ktorí ich museli žiť. Opiera sa o tri zdroje – historickú faktografiu, ústne podanie a autorskú fikciu. Príďte si vybrať aj z  mnohých ďalších titulov a bohatej ponuky tovarov! Informačné centrum je otvorené vždy od pondelka do piatka v čase od 8.30 do 16.30 h. Tešíme sa na Vašu návštevu!

 

large-slovenske_povesti_kamenne_vrata_2_upravene_vydanie.jpgl238046.jpg

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 12

Nachádzaš sa tu: Domov