banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Memorandum o spolupráci s Kopřivnicou je podpísané

V utorok 17.januára 2017 podpísali Memorandum o spolupráci primátor mesta Bánovce nad Bebravou Marián Chovanec a starosta mesta Kopřivnice Miroslav Kopečný. Oficiálny podpisový akt sa uskutočnil v priestoroch Mestského úradu Kopřivnice. Výsledkom tejto spolupráce bude partnerstvo a spoločný rozvoj v oblasti kultúry, športu, cestovného ruchu a školstva. Taktiež bude vytvorený priestor aj pre spoluprácu medzi združeniami a organizáciami. Pre konkrétne projekty a vzájomné vzťahy v rôznych oblastiach budú stanovené podrobné pravidlá.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 3

Nachádzaš sa tu: Domov Memorandum o spolupráci s Kopřivnicou je podpísané