banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Oceňovanie a krst publikácie

V obradnej sieni v Bánovciach nad Bebravou sa 20. októbra 2017 uskutočnilo vyhodnocovanie projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality, pozdvihnutie životných hodnôt detí a mládeže, osvetu v meste a na bezpečnosť seniorov.

 

Projekt prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec už v  roku 2015. Odvtedy získal pozitívne ohlasy nielen z  miestnych škôl a  seniorských organizácií, ale aj z celého Trenčianskeho regiónu . Významný a historicky prvý úspech pre mesto zaznamenal dokonca aj na celoslovenskej úrovni, keď získal štvrté miesto v národnej súťaži prevencie kriminality, ktorú každoročne organizuje rezort Ministerstva vnútra SR. Aktuálne je jeho realizácia vo finálnej časti, preto sa uskutočnilo prvé slávnostné vyhodnocovanie jednotlivých aktivít . Primátor ho zrealizoval pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci vyhodnocovania projektu udelil ďakovné listy a  plakety tým, ktorí sa najaktívnešie podieľali na jeho jed not liv ých aktivitách.

 

Prestížnu cenu Najbezpečnejšia škola v Bánovciach nad Bebravou si prevzalo Gymnázium Janka Jesenského. Práve jeho študenti absolvovali najviac aktivít zameraných na bezpečie a  osobný rozvoj. Ocenenie získali aj pedagógovia, ktorí sa najviac zaslúžili o  túto prestíž školy. Boli nimi riaditeľka Elena Kacvinská, zástupca školy Igor Marko, Rudolfa Novotná a  Magdaléna Dobiašová. Ďaším oceneným bola najaktívnešia seniorská organizácia v meste, ktorá pre svojich členov zabezpečila najviac preventívno-náučných akcií. Cenu prevencie kriminality získala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou. V rámci vyhodnocovania sa prihliadlo aj na zásluhy viacerých seniorov. Pri tejto príležitosti primátor ocenil viacerých predsedov miest nych orga nizácií čestným uznaním a plaketou „za osobný prínos vo vytváraní zdravého životného štýlu a  bezpečia pre seniorov v Bánnovciach nad Bebravou“. Ocenenie získali Jiří Fux, Mária Švančarová, Marta Igazová, Jozefa Sokolíková, Mária Maršalová , Jozefína Horňáková, Peter Laurinec, Jozef Kocúr, Veronika Gajdošová, Eva Baďurová a Anna Sikelová. Na základe odporučení primátor ocenil ešte dve známe osobnosti, ktoré sa významne podieľajú na skvalitňovaní prevencie kriminality. Sú nimi Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je verejnosti známy z ná rod ných kampaní zameraných na bezpečie seniorov, prevencie obchodovania s  ľuďmi a pod. Ďalším oceneným bol „za osobný prínos v  oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste“ aj autor a súčasne realizátor projektu Miroslav Schlesinger.

 

Primátor počas príhovoru osobitne poďakoval Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá projekt fi nančne podporila. Po ukončení hlavného programu bola slávnostne uvedená do života nová publikácia Rady nielen pre seniorov, ktorá vyšla v rámci projektu. Jej krstným otcom sa stal primátor Marián Chovanec. Následne bola rozda ná do všet k ých seniorských organizáciácií v meste. Zaujímavosťou tejto publikácie je, že ju požehnal kňaz a stala sa už súčasťou ďalšieho národného  projektu zameraného na bezpečie seniorov. Onedlho bude dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: Bánovské noviny č. 42 - 27 október 2017

MORAVSKÝMI KOPANICAMI

 

Starý Hrozenkov – Žitková – Hutě – Starý Hrozenkov

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina)

 

Východiskový a cieľový bod: Starý Hrozenkov, stanica ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Starý Hrozenkov – Hrozenkovský kameňolom ½ hod. – Žitková ¼ hod. – Skaličí ½ hod. – Lokov ¼ hod. – Bzová ¼ hod. – Lokov ¼ hod. – Skaličí ¼ hod. – Žitková ½ hod. – Hudáky ¼ hod. – Husitská ¼ hod. – Hutě ¼ hod. – Husitská ¼ hod. – Žitková-přehrada ¼ hod. – Boky ½ hod. – Rovné ½ hod. Starý Hrozenkov ½ hod.

 

Spolu: 6 ¼ hod.

 

Prevýšenie: 351 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná viac ako poldenná túra po kopaničiarskej krajine s ďalekými výhľadmi. Pôvodne ju označovali značky náučného chodníka a staršie panely, ktoré sú vo veľmi zlom technickom stave alebo vôbec nejestvujú (stav – leto 2004). Naopak dnes existuje nový náučný chodník Okolo Hrozenka (trasa č. 23), a tak táto trasa sčasti vedie niektorými jeho úsekmi okolo Žitkovej. Výlet oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Moravských Kopaníc a s ich prírodnými zaujímavosťami. Vedie väčšinou po málo frekventovaných verejných cestných komunikáciách.

 

Základná trasa: Túra sa začína v strede rázovitej obce Starý Hrozenkov (375 m). Z námestia sa vydáme severozápadným smerom a prejdeme popri nákupnom centre a autobusovej stanici, kde je prvý informačný panel náučného chodníka Okolo Hrozenka. Asi po 100 m odbočíme doprava na ulicu s novými rodinnými domami. Po asfaltovej ceste vystúpime k opustenému domu, pri ktorom odbočuje doprava cesta k Hrozenkovskému kameňolomu (520 m). Lom je známy vzácnym odkryvom čadiča. Treťohorná utuhnutá láva sa tu prejavuje typickou stĺpovitou odlučnosťou. Od kameňolomu sa vrátime na asfaltovú cestu a vystúpime k prvým domom kopaničiarskej obce Žitková (600 m). Spred križovatky ciest sa ponad lúku otvára široký výhľad na Biele Karpaty. Odbočíme doprava a po asfaltovej ceste prídeme na  námestie s autobusovou zastávkou, so smerovníkom Žitková – autobus a s tretím informačným panelom. Odbočíme doľava a po modro značkovanej turistickej trase pôjdeme k samote Skaličí (680 m). Cestu sprevádzajú pekné výhľady severovýchodným smerom. Na rázcestí Skaličí nepokračujeme po asfaltovej ceste, ale odbočíme doľava na lesnú cestu označenú modrými a červenými turistickými značkami, ktorá vedie na rázcestie Lokov (690 m). Podľa povesti na neďalekom vrchu Lokov stál kedysi hrad, avšak údajne sa prepadol pod zem. Na rázcestí odbočuje červená značka doľava, my sledujeme modré značky. Lesná cesta mierne klesá po odbočku k pieskovcovému kameňolomu Bzová (580 m). Miestnou zaujímavosťou je travertínová kopa, na ktorej sa tvorí krehká travertínová substancia odborne nazývaná penovec. Z lomu sa cez rázcestie Lokov (690 m) a samotu Skaličí (680 m) vrátime späť a po modrej značke sa opäť dostaneme do centra Žitkovej (600 m). vydáme sa doľava po novej širokej ceste a na ďalšom menšom rázcestí odbočíme doľava. Za posledným domom miestnej časti Hodúlky s drevenou zvonicou pokračujeme po ceste vedúcej popri prírodnej rezervácii Pod Žitkovským vrchem so vzácnou lúčnou kvetenou. Za osadou Hudáky cesta vstupuje do lesa. Pri blatistom priechode cez potok stojí zle čitateľný panel náučného chodníka. Po vyjdení z lesa minieme samotu Doliny, za ktorou klesneme lúčnou stráňou k lesu. Chalupu na okraji lesa obídemesprava. V lese nepokračujeme po ceste odbočujúcej doľava, ale zostúpime strmým lesným chodníkom na rázcestie Hutiská (420 m) na dne doliny. Dolinou prechádza žltá turistická trasa. Odbočíme na ňu doľava a prídeme k prírodnej rezervácii Hutě (450 m), kde rastú suchomilné a mokraďové rastlinné spoločenstvá. Chránené územie siaha po česko – slovenskú štátnu hranicu. Od rezervácie sa vrátime na Hutiská (420 m) a pokračujeme po žltej turistickej trase dolu dolinou k vodnej nádrži Žitková (380 m), v ktorej sa v lete môžeme okúpať. Pred priehradou minieme miesto, na ktorom pôvodne stála škola pre deti žijúce na hrozenkovských kopaniciach. V druhej polovici 19. storočia ju založil vojak J. Rákosník. Poniže vodnej nádrže odbočíme z asfaltovej cesty doprava na prístupovú cestu k skupine chalúp. Neskorším odbočením z cesty doľava zídeme do malej doliny a neskôr sa dostaneme na strmo stúpajúci chodník. Sadmi a lúkami vyjdeme na rázcestie Boky (530 m) so širokým výhľadom do okolia. Pri smerovníku sa križujú dve cesty. Jedna vedie po lúčnom chrbte, druhá klesá dolu svahom. Po asfaltovej ceste zostúpime k píle v osade Rovné (349 m), v ktorej sa nachádza amfiteáter. V júli sa tu pravidelne usporadúvajú Kopaničiarske slávnosti za účasti folklórnych súborov z obidvoch strán moravsko – slovenského pomedzia. O folklórnych tradíciách Moravských Kopaníc a miestnom národopise informuje informačný panel č. 5. Z osady sa vydáme západným smerom. Nepôjdeme po frekventovanej ceste, ale po asfaltovom chodníku, ktorý vedie po jej ľavej strane. Onedlho sa dostaneme do centra obce Starý Hrozenkov (375 m), kde sa túra končí. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nová publikácia Bánovce nad Bebravou - Po stopách času

 

Jednou z aktivít k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste bolo aj spracovanie publikácie venovanej jeho histórii. V  minulých dňoch uzrela svetlo sveta pod názvom Bánovce nad Bebravou – Po stopách času. Jej autorom je zástupca primátora Peter Bulík.

 

Publikácia obsahuje fotografi e najstarších budov v  meste, niektoré už desaťročia nestoja, okolo iných denne chodíme a iba málokto vie niečo o ich tvorcoch, využívaní, majiteľoch, o  ich histórii. Publikácia obsahuje 17 fotografi í budov mesta, z ktorých šesť je národnými kultúrnymi pamiatkami. Na zadnej strane fotografií je zaznamenaný nielen curriculum vitae samotnej budovy, ale obvykle aj beh historických udalostí nejakým spôsobom s budovou súvisiaci. Publikácia prináša aj citácie zo starých mestských kroník, viaceré všeobecne málo známe fakty, obsahuje dávno zabudnuté zábery z interiérov budov, ktoré už nestoja (Bánovský kaštieľ). Osobitnú hodnotu predstavuje aj sprítomnenie mien ľudí, ktorí sa o rozvoj mesta zaslúžili v minulých storočiach, ich pohnuté osudy.

 

Napríklad mená donorov pre stavbu Kostola Najsvätejšej Trojice, či osobností, ktoré v čase stavby tohto kostola stáli v čele Bánoviec, alebo zásadným spôsobom ovplyvňovali dianie v ňom. Minipríbehy o úsilí ľudí tvoriť nové veci, byť na pulze pokroku. Publikácia je hodnotným príspevkom k  poznávaniu histórie nášho mesta, popri poznatkoch viac známych, prináša i  fakty menej známe, spracované čitateľsky príťažlivým spôsobom. Publikácia je t.č. pripravená do tlače, zakúpiť si ju bude možné v  Informačnom centre mesta i na Mestskom úrade.

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 41 - 23.október 2017

OKOLÍM STARÉHO HROZENKOVA

 

Starý Hrozenkov – Vyškovec – Vápenice – Starý Hrozenkov

 

Poloha: Biele Karpaty - centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Starý Hrozenkov, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Starý Hrozenkov – Rovné ¼ hod. – Vyškovec ½ hod. – Pod Vyškovcem ¾ hod. – Vápenice ¾ hod. – Starý Hrozenkov ½ hod.

 

Spolu: 2 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 400 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po časti náučného chodníka Okolo Hrozenka, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Starého Hrozenkova a s prírodnými zaujímavosťami jeho okolia. Vedie väčšinou po málo frekventovaných verejných cestných komunikáciách a lesných cestách. V porovnaní s náučným chodníkom Okolo Hrozenka je túra skrátená o časť smerujúcu na Žitkovú, ktorá je súčasťou trasy č. 24. Orientačne je trasa bezproblémová a vhodná je aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 12 km a zvolený okruh obsahuje niekoľko informačných panelov náučného chodníka Okolo Hrozenka.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli v strede obce Starý Hrozenkov (375 m) pri autobusovej zastávke. Starý Hrozenkov je historickým a kultúrnym centrom oblasti nazývanej Moravské Kopanice. Jeho dominantou je neskorobarokový rímskokatolícky farský kostol z roku 1774. Trasa vedie okolo kostola juhovýchodným smerom asi 1 km po chodníku smerujúcom popri hlavnej ceste k hraničnému priechodu. V časti Rovné (349 m) pri amfiteátri odbočíme doprava na vedľajšiu asfaltovú cestu. Amfiteáter sa napĺňa divákmi najmä v júli, keď sa v ňom organizujú Kopaničiarske slávnosti za účasti folklórnych súborov z obidvoch strán moravsko – slovenského pomedzia. O folklórnych tradíciách Moravských Kopaníc a miestnom národopise oboznamuje aj informačný panel. Pokračujeme asfaltovou cestou južným smerom a asi po 1 km prídeme k ďalšiemu informačnému panelu. Na rázcestí pokračujeme priamym smerom a v miernom stúpaní prídeme na okraj Vyškovca (440 m). pred vstupom do obce stojí informačný panel, ktorý oboznamuje s históriou sídla, ktoré sa od Starého Hrozenkova osamostatnilo v roku 1919. Po ľavej strane cesty sa nachádza prírodná rezervácia Chmelinec, ktorá predstavuje mokraďv údolí potoka Drietomica. Pokračujeme úzkou asfaltovou cestou do kopca a okolo obecného úradu vystúpime nad Vyškovec. V neustálom stúpaní prídeme na hrebeň, kde sa nachádza malé parkovisko a informačné tabule biosférickej rezervácie Bílé Karpaty. O niekoľko metrov ďalej stojí pomník amerických letcov, ktorí tu zahynuli v auguste 1944 pri leteckej bitke. Týmto miestom zároveň prechádza červeno značkovaná trasa (0701), ktorá spája Mikulčin Vrch s česko – slovenskou štátnou hranicou a pokračuje do Trenčína. My sa po nej vydáme severozápadným smerom okolo kaplnky. Na ceste sa otvárajú úchvatné pohľady na kopaničiarsku krajinu. Onedlho prídeme k smerovníku Pod Vyškovcem (775 m), kde sa nachádza informačný panel č. 9 o faune Bílých Karpát. Odbočíme doprava na žlto značkovanú cestu a po niekoľkých metroch sa dostaneme k turistickej chate Valmont, ktorá okrem výborných jedál a občerstvenia ponúka aj ubytovanie a širokú paletu ďalších služieb. Od chaty pokračujeme žlto značkovanou najskôr spevnenou a od neďalekého rázcestia nespevnenou cestou vedúcou okrajom lesa a lúk k ďalšiemu informačnému panelu venovanému flóre okolitého územia. Od tohto miesta si až do cieľa trasy všímame len značky náučného chodníka, ktorý strmo klesá lesnou cestou severozápadným smerom. Neustálym klesaním lesom vyjdeme asi po 1 km na lúky a poľnou cestou zídeme k prvým domom Vápeníc, kde stojí malá murovaná zvonica z roku 1994. Prejdeme okolo ďalšieho informačného panela a klesneme k autobusovej zastávke v strede Vápeníc (455 m). Informačný panel oboznamuje s históriou tejto obce, ktorá sa od Starého Hrozenkova osamostatnila v roku 1919. V súčasnosti tu trvalo žije len asi 200 obyvateľov a mnohé domy sa využívajú ako rekreačné chalupy. Po asfaltovej ceste vedúcej pozdĺž Krátkovského potoka sa asi po 2 km dostaneme k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je prvý informačný panel náučného chodníka Okolo Hrozenka v strede obce Starý Hrozenkov (375 m).  

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

      

Nachádzaš sa tu: Domov