banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Kurzy sebaobrany pre gymnazistky v rámci telesnej výchovy

Gymnázium Janka Jesenského, v spolupráci s mestom Bánovce nad Bebravou, pripravilo pre študentky školy zaujímavé a súčasne veľmi praktické oživenie hodín telesnej výchovy. Od decembra totiž absolvujú kurz sebaobrany.

 

Ide o ďalšiu súčasť projektu s názvom Poznaním k hodnotnému životu, ktorý realizuje mesto v  rámci aktivít zameraných na bezpečie všetkých obyvateľov.

Najmä pre deti a seniorov. Rodičia, ani pedagógovia nemusia mať žiadne obavy zo zranenia, lebo je vedený jednoduchou a zábavnou formou. Záruku ich bezpečia, ako aj kvality kurzu, sú tiež znalosti inštruktora Miroslava Schlesingera, ktorý sa venuje výcviku bojových umení, vrátane policajnej sebaobrany, už tridsaťpäť rokov. Vyučovacia hodina prebieha vždy za prítomnosti pedagóga. Prvých lekcií kurzu sa zúčastnila aj riaditeľka školy Elena Kacvinská, ktorá tento druh aktivity osobne podporila. Ako vidia kurz sebaobrany žiačky, je zrejmé zo spätnej väzby, z ktorej časť uvá- dzame: „Myslím, že raz veľmi oceníme, že sme mali možnosť sa ju naučiť, ale aj využiť a zachrániť sa. Preto sa chcem veľmi poďakovať za nás dievčatá. Určite odporúčame aj iným triedam túto akciu a  zároveň sa tešíme a  dúfame, že nám pán Schlesinger ukáže ďalšie možnosti ako ochrániť seba v  nepredvídaných situáciách.“ V súčasnej dobe sa stáva sebaobrana čoraz viac stredobodom záujmu nielen žien, ale aj mužov. Kvalitných trénerov hľadajú pre svoje deti taktiež rodičia. Dôvodom je fakt, že pocit bezpečia patrí medzi základné hodnoty, ktoré výrazne ovplyvňujú každý náš deň. Ak ho nemáme, stávame sa nepokojnými, nevieme sa koncentrovať a  stres nám postupne narušuje zdravie. Ak pocit bezpečia máme, sme pokojnejší, šťastnejší, ale aj zdravší. A práve tieto skutočnosti sa stali podnetom prijať ponuku a  spestriť hodiny telesnej výchovy na gymnáziu.

 

Zaujímavosťou je, že v niektorých krajinách je výučba sebaobrany ofciálnou súčasťou učebných osnov. Gymnázium ide teda s dobou a  exibilne sa prispôsobuje novým trendom vo vyučovacom procese. Ktoré zo škôl v Bánovciach nad Bebravou sa do tohto projektu zapoja, závisí istotne aj od záujmu rodičov. Projekt je realizovaný pod záštitou primátora Mariána Chovanca a finančne ho podporila Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovské noviny č. 1 - 8. január 2018

Kalendáre na rok 2018 a Kňaží stôl v PREDAJI !

Od 13.12 2017 máme v Informačnom centre Bánovecko na námestí v predaji stolové kalendáre na rok 2018 a knižku od známeho autora Blažeja Beláka - Kňaží stôl.

Otváracie hodiny od pondelka do piatku od 8.00 - 16.00.

 

Mgr. Nicole Mokráňová - Informačné centrum Bánovecko

 

18447541_1823933404601242_4092873360485263590_n.jpguntitled1.pnguntitled.png

Modernizácia priestorov i služieb

Mestská knižnica zavretá dlhšie ako sa predpokladalo...

 

Čitatelia a priaznivci Mestskej knižnice Ľ. Štúra určite zaregistrovali, že v súčasnosti sú jej brány pre verejnosť zatvorené. Dôvodom je modernizácia jej priestorov z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia ale aj z rozpočtu mesta.

 

V  rámci renovácie sa vymieňa podlahová krytina v  oddelení beletrie a  vo vstupnej časti, časť priestorov bude vyma- ľovaná, vo vstupnej časti pribudnú nové obslužné pulty, ktoré budú o. i. svojou výškou konečne prispôsobené aj tým najmladším čitateľom. Vďaka finančným prostriedkom z  Fondu na podporu umenia vo výške 3000 eur, ale aj mesta Bánovce nad Bebravou vo výške 1360 eur sa tak mestská knižnica napokon dočkala renovácie aspoň časti jej priestorov. V minulom roku dokonca prebehla výmena okien na časti budovy, takže bánovská knižnica postupne dostáva nový šat. Vďaka dotácii mesta Bánovce nad Bebravou vo výške takmer 3000 eur v tomto kalendárnom roku budú môcť pracovníčky knižnice využívať novú výpočtovú techniku, ktorá uľahčí a  hlavne urýchli vybavovanie jednotlivých výpožičiek. Internetové služby budú vďaka rýchlejšiemu pripojeniu pre verejnosť dostupnejšie a kvalitnejšie. Pôvodný predpoklad uzavretia knižnice bol tri týždne. Vzhľadom k  tomu, že sa na rekonštrukčných prácach podieľajú aj zamestnanci Mestského kultúrneho strediska, ktorí súčasne zabezpečujú jeho činnosti, knižnica bude musieť byť zatvorená dlhšie ako sme predpokladali. Napriek tomu, pracovníčky knižnice sa snažia požiadavky čitateľov vybavovať aspoň telefonicky, príp. e-mailom. Veríme, že priaznivci knižnice budú trpezliví a  počkajú na dokončenie všetkých prác, aby sa čoskoro mohli tešiť z  nových pekných priestorov.

 

Zuzana Janáčová, BKC

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 47 - 4. december 2017

Zimný štadión zatvorený!

Otvorenie zimného štadióna pre zimnú sezónu 2017/2018 bolo úlohou, ktorou sa mesto a jeho predstavitelia zaoberali od januára. Primátor Marián Chovanec sa osobne stretol s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Martinom Kohútom, aj s inými osobnosťami hokejového športu v snahe získať pre naše mesto mimorozpočtové finančné prostriedky potrebné na skolaudovanie zimného štadióna. Podaným žiadostiam o poskytnutie dotácie nebolo doteraz vyhovené.

 

V  roku 2017 nebolo v možnostiach mesta investovať do dokončenia takmer 750 tisíc eur z  vlastných zdrojov. Táto suma je totiž potrebná na skolaudovanie súčasnej stavby. Zimný štadión bol v  minuloročnej sezóne, na základe povolenia dotknutých orgánov, spustený do skúšobnej prevádzky. Napriek tomu, že skúšobná prevádzka bola úspešná, zimný štadión stále zostáva stavbou a  pre bezpečnosť občanov, ktorá je na prvom mieste, nie je vhodné jeho spustenie.

 

Po viacerých rokovaniach na poslednom zasadnutí mestskej rady k  problému zaujali stanovisko i  poslanci a  jednoznačne neodporučili spustenie tohtoročnej prevádzky. Vyjadrili presvedčenie, že hospodárenie roka 2017 skončí s  prebytkom, ktorého časť bude možné v roku 2018 použiť aj na postupné dokončovanie zimného štadióna. Vysoké nároky na finančné prostriedky vyplývajú aj zo zmeny legislatívnych požiadaviek. Vtedajšie riešenia už dnes nezodpovedajú súčasným normám. Jednou z  najväč- ších položiek rozpočtu bola vzduchotechnika, ktorá bola realizovaná v  roku 2016. Faktom tiež je, že Bánovce nad Bebravou sa pred rokmi rozhodli postaviť zimný štadión, nie tréningovú halu, ktorá si vyžaduje neporovnateľne menšie investície. Mesto si uvedomuje záujem verejnosti o  korču- ľovanie a hokej, preto v prí- pade priaznivého počasia plánuje vybudovať prírodné vonkajšie klziská.

 

Tlačová správa mesta

 

Zdroj Bánovské noviny č. 46 - 27. november 2017

Nachádzaš sa tu: Domov