banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko

Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK

IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO:00 151 653

Názov zmluvy: Zmluva o Elektronickej službe Business24

Číslo zmluvy: BZ/003/2018

 

Dátum uzavretia: 15.05.2018

Dátum účinnosti: 15.05.2018

Dátum zverejnenia: 16.05.2018

 Odkaz na stiahnutie zmluvy

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Obsah:

Typ:       Zmluva

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko

Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK

IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava.

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

IČO: 31681051

Názov zmluvy: Kúpna zmluvaZ201763713_Z

Číslo zmluvy: Z201763713_Z

                                                        

Dátum uzavretia: 1.12.2017

Dátum účinnosti: 2.01.2018

Dátum zverejnenia: 3.12.2017

 

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Typ: Zmluva

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko
Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK
IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653

Názov zmluvy: Zmluva o bežnom účte SPORObusiness - dotácie

Číslo zmluvy: BZ/002/2018

Dátum uzavretia: 15.05.2018

Dátum účinnosti: 15.05.2018

Dátum zverejnenia: 16.05.2018

Odkaz na stiahnutie zmluvyPovinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (súbor PDF, 658kB, otvorí sa v novom okne)

K VRŠATSKÝM BRADLÁM

Vlársky priesmyk – Sidonie – Vršatec – Vršatské Podhradie

Poloha: Biele Karpaty – severovýchodná časť (Vršatské bradlá).

Východiskový bod: Vlársky priesmyk, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

Cieľový bod: Vršatské Podhradie, zastávka SAD, parkovisko.

Časový rozvrh: Vlársky priesmyk – Sidonie 1 hod. – Brezová 1 ½ hod. – Vršatec ½ hod. – Vršatské Podhradie ¼ hod.

Spolu: 3 ¼ hod.

Prevýšenie: 448 m.

Náročnosť: Stredne náročná takmer poldenná túra. Vedie po dobre označených turistických chodníkoch k najkrajšej časti Bielych Karpát – Vršatským bradlám s nádhernými skalnými útvarmi a ďalekými výhľadmi. V úvode prechádza po verejnej cestnej komunikácii, neskôr už len lesnými cestami. Orientácia je bezproblémová.

Základná trasa: Východiskom výletu je železničná stanica vo Vlárskom priesmyku (279 m) nachádzajúca sa neďaleko hraničného priechodu na česko – slovenskej štátnej hranici. Vydáme sa po červeno značkovanej asfaltovej ceste (0534) severovýchodným smerom do obce Sidonie (po slovensky Sidónia), ktorá bola v deväťdesiatych rokoch 20. storočia predmetom sporov medzi Českou a Slovenskou republikou. Štátnu hranicu totiž tvoril potok Vlárka, ktorý tečie stredom dediny. Pozdĺž neho vedie asfaltová cesta, po ktorej pôjdeme. Cesta a tok Vlárky spôsobovali zvláštnu situáciu, pretože cesta vedie raz po jednom, raz po druhom brehu potoka, a tak sa cestujúci alebo peší turisti nachádzali raz na českej strane, raz na slovenskej strane štátnej hranice. V súčasnosti obec, ktorú založili v roku 1788 ako osadu Svatá Sidonie, patrí Českej republike. Červeno značkovaná trasa prechádza celou Sidoniou (355 m), pričom asfaltová cesta sa neskôr mení na nespevnenú lesnú cestu. Za obcou po pravej strane minieme chatu Lesov SR a miernym stúpaním najskôr v lese, neskôr v polootvorenom a otvorenom teréne smerujeme na východ až severovýchod. Po ceste sa otvárajú pekné pohľady na masív Okršliska. O chvíľu zídeme k smerovníku Brezová (680 m), pri ktorom sa nachádza kaplnka, studnička a neveľký amfiteáter. Červeno značkovaná trasa odbočuje doľava a pokračuje severozápadným smerom do Sedla pod Okršliskom. My až do cieľa trasy sledujeme len modré značky (2692), ktoré vedú nespevnenou cestou východným smerom. Cesta mierne stúpa úpätím Bieleho vrchu do sedielka, v ktorom sa k modrej značke z pravej strany pripája zelená značka. Pred niekoľkými rokmi bola v sedle zjazdová trať, avšak v súčasnosti už lyžiarsky vlek nie je funkčný. Zeleno a modro značkovaná trasa vedie takmer po vrstevnici. Onedlho sa pred nami otvorí prekrásny pohľad na zrúcaninu hradu Vršatec, ktorý stojí na vršatskom hradnom brale. Prídeme k prvým chatám a rekreačným zariadeniam nachádzajúcim sa pod Vršatskými bradlami a neskôr k smerovníku Vršatec (727 m), kde sa končí zelená značka a začína sa žlto značkovaný chodník smerujúci popod Vršatské bradlá. My naďalej sledujeme modré značky smerujúce po asfaltovej ceste cez malú skalnú bránu, za ktorou vidieť zalesnený masív Chotuča a cieľ trasy – obec Vršatské Podhradie (650 m). Po asfaltovej ceste zídeme do stredu obce k autobusovej zastávke a hostincu, v ktorom sa môžeme občerstviť.

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov