banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

K VRŠATSKÝM BRADLÁM

Vlársky priesmyk – Sidonie – Vršatec – Vršatské Podhradie

Poloha: Biele Karpaty – severovýchodná časť (Vršatské bradlá).

Východiskový bod: Vlársky priesmyk, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

Cieľový bod: Vršatské Podhradie, zastávka SAD, parkovisko.

Časový rozvrh: Vlársky priesmyk – Sidonie 1 hod. – Brezová 1 ½ hod. – Vršatec ½ hod. – Vršatské Podhradie ¼ hod.

Spolu: 3 ¼ hod.

Prevýšenie: 448 m.

Náročnosť: Stredne náročná takmer poldenná túra. Vedie po dobre označených turistických chodníkoch k najkrajšej časti Bielych Karpát – Vršatským bradlám s nádhernými skalnými útvarmi a ďalekými výhľadmi. V úvode prechádza po verejnej cestnej komunikácii, neskôr už len lesnými cestami. Orientácia je bezproblémová.

Základná trasa: Východiskom výletu je železničná stanica vo Vlárskom priesmyku (279 m) nachádzajúca sa neďaleko hraničného priechodu na česko – slovenskej štátnej hranici. Vydáme sa po červeno značkovanej asfaltovej ceste (0534) severovýchodným smerom do obce Sidonie (po slovensky Sidónia), ktorá bola v deväťdesiatych rokoch 20. storočia predmetom sporov medzi Českou a Slovenskou republikou. Štátnu hranicu totiž tvoril potok Vlárka, ktorý tečie stredom dediny. Pozdĺž neho vedie asfaltová cesta, po ktorej pôjdeme. Cesta a tok Vlárky spôsobovali zvláštnu situáciu, pretože cesta vedie raz po jednom, raz po druhom brehu potoka, a tak sa cestujúci alebo peší turisti nachádzali raz na českej strane, raz na slovenskej strane štátnej hranice. V súčasnosti obec, ktorú založili v roku 1788 ako osadu Svatá Sidonie, patrí Českej republike. Červeno značkovaná trasa prechádza celou Sidoniou (355 m), pričom asfaltová cesta sa neskôr mení na nespevnenú lesnú cestu. Za obcou po pravej strane minieme chatu Lesov SR a miernym stúpaním najskôr v lese, neskôr v polootvorenom a otvorenom teréne smerujeme na východ až severovýchod. Po ceste sa otvárajú pekné pohľady na masív Okršliska. O chvíľu zídeme k smerovníku Brezová (680 m), pri ktorom sa nachádza kaplnka, studnička a neveľký amfiteáter. Červeno značkovaná trasa odbočuje doľava a pokračuje severozápadným smerom do Sedla pod Okršliskom. My až do cieľa trasy sledujeme len modré značky (2692), ktoré vedú nespevnenou cestou východným smerom. Cesta mierne stúpa úpätím Bieleho vrchu do sedielka, v ktorom sa k modrej značke z pravej strany pripája zelená značka. Pred niekoľkými rokmi bola v sedle zjazdová trať, avšak v súčasnosti už lyžiarsky vlek nie je funkčný. Zeleno a modro značkovaná trasa vedie takmer po vrstevnici. Onedlho sa pred nami otvorí prekrásny pohľad na zrúcaninu hradu Vršatec, ktorý stojí na vršatskom hradnom brale. Prídeme k prvým chatám a rekreačným zariadeniam nachádzajúcim sa pod Vršatskými bradlami a neskôr k smerovníku Vršatec (727 m), kde sa končí zelená značka a začína sa žlto značkovaný chodník smerujúci popod Vršatské bradlá. My naďalej sledujeme modré značky smerujúce po asfaltovej ceste cez malú skalnú bránu, za ktorou vidieť zalesnený masív Chotuča a cieľ trasy – obec Vršatské Podhradie (650 m). Po asfaltovej ceste zídeme do stredu obce k autobusovej zastávke a hostincu, v ktorom sa môžeme občerstviť.

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov K VRŠATSKÝM BRADLÁM