banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Pozor! Tatrováci do Kopřivnice už 19. októbra

 

Vedenie mesta sa ospravedlňuje všetkým záujemcom o  návštevu partnerského mesta Kopřivnice za zmenu termínu stretnutia. V  minulom čísle novín bol uvedený termín stretnutia 31. október 2017, no na základe informácií z  Kopřivnice boli organizátori nútení tento termín posunúť už na štvrtok 19. októbra 2017. Vzhľadom k času poskytnutiu informácie z  Kopřivnice a  vzhľadom k uzávierke novín nebolo možné pôvodnú informáciu v predošlom čísle novín už opraviť. Všetky v predošlom čísle publikované informácie o  programe náv- števy, jej termíne, miestach, na ktorých môžu záujemcovia potvrdiť svoju účasť na návšteve Kopřivnice, všetko zostáva v  platnosti, mení sa akurát termín zájazdu – na deň 19. októbra 2017.

 

Odchod autobusu z Bánoviec je o 6.00 z parkoviska pred Poliklinikou. Plánovaný príchod do Kopřivnice je si o 9.00 hodine. V Kopřivnici je naplánovaná krátka prehliadka centra mesta, potom návšteva areálu Tatry Kopřivnice, nahliadnutie do výrobných hál fabriky, návšteva Technického múzea Tatry, dokumentujúceho históriu výroby automobilov tejto značky, a  potom obed. Popoludní nasleduje spoločné stretnutie a diskusia bývalých kolegov tatrovákov. Po ukon- čení stretnutia na spiatočnej ceste domov ešte návšteva mestečka Štramberk, ktoré založil syn českého kráľa Jána Luxemburského Jan Jindřich Luxemburský v  roku 1359 a jeho mestskej  pamiatkovej rezervácie. Vedenie mesta sa týmto obracia na bývalých tatrovákov, ktorí svoj záujem o  návštevu Kopřivnice deklarovali podpisom počas stretnutia v  jedálni SOŠ strojníckej dňa 20.9.2017, aby svoj pretrvávajúci záujem o  účasť na návšteve Kopřivnice potvrdili telefonicky zástupcovi primátora Petrovi Bulíkovi na čísle 0917 875 392, alebo na adrese zastupca@ banovce.sk, a  to najneskôr do 17.októbra 2017. Počet účastníkov potrebujeme vedieť presne kvôli zabezpe- čeniu dostatočnej kapacity prepravy. Potvrdenie záujmu o  zájazd je možné vykonať aj v  informačnom centre na Námestí Ľ. Štúra, alebo v  budove Mestského úradu na sekretariáte prednostky MsÚ.

 

Prosíme tiež bývalých tatrovákov kolegov, pokiaľ máte na seba kontakt, odovzdajte si navzájom   vyššie uvedené informácie, a najmä upozornite na zmenu termínu návštevy partnerského mesta. Cena zájazdu je 10 eur a  zahŕňa dopravu, obed a vstupné do technického múzea.

 

Tlačová správa MsÚ

Zdroj: Bánovské noviny č. 39 - 9.október 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Pozor! Tatrováci do Kopřivnice už 19. októbra