banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Okolo Sobotišťa

Sobotište – Kunov – Sobotište

 

Poloha: Myjavská pahorkatina – severná časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Sobotište, stanica ŽSR, zastávka SAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Sobotište – Lipnica-Savarka ½ hod. – Kunov ¾ hod. – Sobotište ¾ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 13 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po novovybudovanom náučnom chodníku, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Sobotišťa. Vedie po verejných cestných komunikáciách a len v závere opúšťa zeleno značkovanú trasu náučného chodníka a smeruje k vodnej nádrži Kunov. Späť sa vracia po tej istej trase.

 

Základná trasa: Začneme v centre obce Sobotište (242 m), ktorá sa v minulosti vyvíjala ako mestečko s jarmočným právom, ktoré získala v roku 1530. S jej históriou oboznamuje prvý informačný panel, ktorý sa nachádza na námestí pred renesančno – barokovým kaštieľom s nárožnými vežami. Prestavali ho z pôvodného hradu. Súčasnú podobu získal po rokokovo – klasicistickej úprave v druhej tretine 18. storočia. V objekte kaštieľa sa nachádza Múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou dejín slovenského družstevníctva. Hoci múzeum vďaka názvu návštevníkom sľubuje prehľad o živote a diele Samuela Jurkoviča, možno tu vidieť aj dokumenty o histórii a súčasnosti Sobotišťa a ukážky habánskej keramiky. Expozícia má tri tematické okruhy. Prvá časť je venovaná histórii založenia družstva a osobe jeho zakladateľa Samuela Jurkoviča. Druhú časť tvorí expozícia divadelníctva, ktorá približuje bohaté divadelné tradície. V poslednej časti sú vystavené predmety približujúce život a prácu habánov, ktorí mali v Sobotišti jedno zo svojich centier. Spomínajú sa už v roku 1546 a v 16. a 17. storočí tu vybudovali habánsky dvor a výraznou mierou poznačili hospodársky, kultúrny a spoločenský vývoj tohto územia. Sobotište bolo dokonca sídlom habánskeho biskupa a metropolou habánov v starom Uhorsku. Históriu habánov približuje aj druhý informačný panel v bočnej ulici, v ktorej sa zachovali zvyšky habánskeho dvora. Z charakteristických habánskych objektov sa tu nachádza radnica, kaplnka, škola, džbankárska dielňa, mlyn a sedem domov. Pod vplyvom habánov sa rozvíjala i remeselná činnosť domáceho obyvateľstva, ktoré sa dovtedy živilo najmä roľníctvom, pastierstvom a pestovaním ovocia a zeleniny. Rozvoj mestečka napredoval  aj vďaka učiteľovi Samuelovi Jurkovičovi, ktorý sa prisťahoval v roku 1833. S jeho menom sa spája vzhľadom na obdobie, v ktorom žil, veľmi pokroková osvetová činnosť v hospodárskom a kultúrnom živote miestneho obyvateľstva. V roku 1845 založil Gazdovský spolok – svojpomocné úverové družstvo, ktoré hospodárilo s finančnými prostriedkami svojich členov. V čase, keď úžerníci požičiavali peniaze s úrokom až 52 percent, si členovia družstva požičiavali peniaze s úrokom 6 percent. K informačnému panelu, ktorý je venovaný Gazdovskému spolku, prídeme bočnou ulicou asi po 500 m. Neďaleký panel č. 4 oboznamuje s tradíciou pestovania ovocia a pálenia slivovice. Pri štvrtom informačnom paneli odbočíme vpravo a cez lávku prídeme k piatemu panelu, ktorý je venovaný potoku Teplica. Od neho vystúpime po schodíkoch k hlavnej ceste, z ktorej po niekoľkých metroch odbočíme k rímskokatolíckemu kostolu, pôvodne románskej stavbe zo 14. storočia. Kostol v rokoch 1635 až 1637 nanovo postavili, pričom podľa toho, komu patrilo miestne panstvo, ho striedavo používali evanjelici a katolíci. Od roku 1709 je v rukách katolíkov. Spomienkou na židovskú komunitu je židovský cintorín, pri ktorom stojí ďalší informačný panel. Od neho pokračujeme smerom na východ k chránenému areálu Lipnica – Savarka (245 m), ktorý tvorí niekoľko líp vysadených Samuelom Jurkovičom. Nachádza sa tu aj studnička Anička pomenovaná po jeho dcére Anne, ktorá bola prvou slovenskou herečkou a manželkou J. M. Hurbana. Posledný informačný panel stojí pri barokovo – klasicistickom evanjelickom kostole postavenom v rokoch 1783 a 1784. Od neho sa vydáme smerom k ihrisku a červeno značkovanou spevnenou cestou (0771) pohodlne pôjdeme južným smerom k vodnej nádrži Kunov (232 m). Sú tu upravené pláže a bohatá ponuka ubytovacích a stravovacích zariadení umiestnených v peknom lesnom prostredí. Po príjemnom oddychu sa vrátime po tej istej trase do obce Sobotište (242 m). 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Okolo Sobotišťa