banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Botanická záhrada je zameraná na vzdelávanie a výchovu k pozitívnemu vzťahu k prírode a ochrane životného prostredia.

 

Botanická záhrada sa nachádza v intraviláne mesta, v tesnom susedstve Strednej lesníckej školy, východne od Radničného námestia a Námestia sv. Trojice. Za svoj vznik vďačí H. D. Wilchensovi – prvému profesorovi lesníctva na Baníckej akadémii. Jeho myšlienku však začal realizovať až profesor Feistmantel v rokoch 1838 a 1839. V roku 1880 zbierku drevín doplnili dvoma druhmi cédra – cédrom atlantickým a cédrom libanonským a severoamerickými druhmi – tujou západnou a rýchlorastúcim sekvojovcom mamutím. V roku 1919, po zrušení akadémie, prešla botanická záhrada pod správu pod správu Strednej lesníckej školy a od roku 1958 nesie štatút chráneného areálu.

 

Dnes je banskoštiavnická botanická záhrada v správe Strednej odbornej školy lesníckej, ktorá zabezpečuje jej ďalší rozvoj a výsadbu nových exemplárov drevín z celého sveta. Jej horná časť je pre verejnosť prístupná nepretržite počas celého roka. Obdivovať tu možno dreviny pochádzajúce zo šiestich floristických oblastí sveta – eurosibírskej, čínsko-japonskej, západno-ázijskej, stredoázijskej, mediteránnej atlantickej severoamerickej a pacifickej severoamerickej. Mimoriadne cenné sú najmä: sekvojovec mamutí a nádherné exempláre cédra libanonského a cédra atlantického. Z opadavých druhov sú v záhrade najbohatšie zastúpené javory a duby, z ihličnanov borovice, jedle a smreky.

 

Vydavateľstvo Dajama

  

Nachádzaš sa tu: Domov Tipy na výlet- BOTANICKÁ ZÁHRADA V BANSKEJ ŠTIAVNICI