banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

OKOLÍM KOMNE

Komňa – Nový Dvúr – Bojkovice

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenícka hornatina).

 

Východiskový bod: Komňa, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Cieľový bod: Bojkovice, zastávka ČSAD, stanica ČD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Komňa – Modrá voda ½ hod. – Pod Bučníkem ½ hod. – Nový Dvúr ½ hod. – Bzová 1 hod. – Pod Lokovem ½ hod. – Krhov 1hod. – Bojkovice 1 hod.

 

Spolu: 5 hod.

 

Prevýšenie: 440 m.

 

Náročnosť: Nenáročná poldenná túra. Predstavuje typickú flyšovú krajinu Bielych Karpát. Z krajinárskeho hľadiska je pestrá, prechádza lesnými úsekmi i lúkami s výhľadom. Krátke časti trasy vedú po verejných cestných komunikáciách. Najmä v okolí Nového Dvora treba dávať väčší pozor na rušnú premávku vozidiel vrátane kamiónov. Na rázcestiach lesných ciest treba pozorne sledovať turistické značky. Možnosť občerstvenia ponúka motorest Rasová na križovatke Nový Dvúr.

 

Základná trasa: Začneme v centre obce Komňa (350 m), z ktorej pochádza jedna vetva rodu Komenských. Jeho najvýznamnejším príslušníkom bol „učiteľ národov“ Jan Amos Komenský, ktorého život a dielo pripomína expozícia v upravenej sýpke. Dedinu opustíme po žlto značkovanej poľnej ceste, ktorá vychádza z obce severozápadným smerom a oblúkom smeruje do malej doliny. Po vkročení do lesa sa dostaneme do blízkosti lokality Modrá voda – lom, ktorú pomenovali podľa jazierka v neďalekom opustenom kameňolome. Odtiaľ je len kúsok na rázcestie Modrá voda (440 m), ktorým okrem žltej prechádza aj zelená turistická trasa. Vydáme sa po nej smerom doľava. Žltá trasa opúšťa zelenú značku na ďalšom rázcestí, kde odbočuje doprava. My zostaneme na zelenej značke vedúcej po oblom chrbte. V lese sú po ľavej strane ukryté nepatrné zvyšky starého hrádku Zubačov, ktorý je opustený od 16. storočia. Na opačnej strane cesty sa krajina otvára a ponad lúku vidieť masív Veľkého Lopeníka. Kúsok za smerovníkom Pod Bučníkem (470 m) leží na východnom svahuchrbta andezitový kameňolom ( mimo turistického chodníka). Je jednou z pozoruhodných geologických lokalít tejto časti Bílých Karpát, kde sa v treťohorách aktivovala sopečná činnosť. Lom priťahuje záujem zberateľov minerálov. Prvý úsek túry sa končí na rušnej cestnej komunikácii. Asi po 1 km sa popri ceste dostaneme k motorestu Rasová na križovatke Nový Dvúr (525 m). Jediné miesto na trase, v ktorom sa možno občerstviť, pomenovali podľa neďalekého zatopeného kameňolomu Rasová. Stále jazierko so vzácnou faunou je chránené ako prírodná pamiatka. Od lokality Nový Dvúr pôjdeme po rušnej ceste asi 3 km. Povedú nás červené turistické značky. V úsekoch, kde je to možné, využijeme paralelné lesné cesty, najprv po pravej, neskôr po ľavej strane. Na lúkach vľavo sa otvára široký výhľad do krajiny okolo Bojkovíc. Na začiatku dlhej zákruty opustíme nepríjemnú hlučnú cestu a pokračujeme po pokojnejších vedľajších cestných komunikáciách. Lesná cesta sa vyhýba plochej vyvýšenine Šiškové (587 m) a smeruje na rázcestie Bzová (568 m) s autobusovou zastávkou. Cesta vľavo klesá do obce Bzová. My si zvolíme cestu v priamom smere, ktorá vedie do Žítkovej. Asi po 1 km z nej odbočíme doľava na cestu vedúcu po okraji lesa, ktorá sa neskôr v pravom uhle zatáča na východ a mierne stúpa lesom. V skladbe lesa prevažujú vysoké smreky. Pre vetvenie lesných ciest pozorne sledujeme turistické značky. Na zalesnenom vrchu Lokov stál podľa povesti hrad, ktorý sa údajne prepadol pod zem. V smrečine na severnom svahu kopca sa nachádza rázcestie Pod Lokovem (710 m), ktoré je najvyšším bodom trasy. Zmeníme farbu turistických značiek a namiesto červenej značky sledujeme modré turistické značky. V prvom úseku klesneme po lesnej ceste k okraju lesa. Odbočka na cestu doľava vedie ku kameňolomu, ktorý začlenili do trasy bývalého náučného chodníka Moravské Kopanice (trasa č. 24). Keď opustíme lesný porast pod vrchom Lokov, pokračujeme po mierne klesajúcej poľnej ceste. Na lúke sa pred nami otvoria široké výhľady smerom na sever. Pri osamelom dome sa kamenistá cesta mení na asfaltovú. Mieri do Krhova (350 m), ktorý bol kedysi samostatnou obcou. Dnes je administratívnou súčasťou Bojkovíc. Záverečný úsek túry vedie po menej frekventovanej asfaltovej ceste. Ulica, ktorá na ňu nadväzuje, smeruje priamo na križovatku pri obchodnom dome v strede mesta Bojkovice (280 m). 

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov OKOLÍM KOMNE