banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Nová publikácia Bánovce nad Bebravou - Po stopách času

 

Jednou z aktivít k 785. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste bolo aj spracovanie publikácie venovanej jeho histórii. V  minulých dňoch uzrela svetlo sveta pod názvom Bánovce nad Bebravou – Po stopách času. Jej autorom je zástupca primátora Peter Bulík.

 

Publikácia obsahuje fotografi e najstarších budov v  meste, niektoré už desaťročia nestoja, okolo iných denne chodíme a iba málokto vie niečo o ich tvorcoch, využívaní, majiteľoch, o  ich histórii. Publikácia obsahuje 17 fotografi í budov mesta, z ktorých šesť je národnými kultúrnymi pamiatkami. Na zadnej strane fotografií je zaznamenaný nielen curriculum vitae samotnej budovy, ale obvykle aj beh historických udalostí nejakým spôsobom s budovou súvisiaci. Publikácia prináša aj citácie zo starých mestských kroník, viaceré všeobecne málo známe fakty, obsahuje dávno zabudnuté zábery z interiérov budov, ktoré už nestoja (Bánovský kaštieľ). Osobitnú hodnotu predstavuje aj sprítomnenie mien ľudí, ktorí sa o rozvoj mesta zaslúžili v minulých storočiach, ich pohnuté osudy.

 

Napríklad mená donorov pre stavbu Kostola Najsvätejšej Trojice, či osobností, ktoré v čase stavby tohto kostola stáli v čele Bánoviec, alebo zásadným spôsobom ovplyvňovali dianie v ňom. Minipríbehy o úsilí ľudí tvoriť nové veci, byť na pulze pokroku. Publikácia je hodnotným príspevkom k  poznávaniu histórie nášho mesta, popri poznatkoch viac známych, prináša i  fakty menej známe, spracované čitateľsky príťažlivým spôsobom. Publikácia je t.č. pripravená do tlače, zakúpiť si ju bude možné v  Informačnom centre mesta i na Mestskom úrade.

 

Zdroj: Bánovské noviny č. 41 - 23.október 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Nová publikácia Bánovce nad Bebravou - Po stopách času