banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

OKOLÍM STARÉHO HROZENKOVA

 

Starý Hrozenkov – Vyškovec – Vápenice – Starý Hrozenkov

 

Poloha: Biele Karpaty - centrálna časť.

 

Východiskový a cieľový bod: Starý Hrozenkov, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Starý Hrozenkov – Rovné ¼ hod. – Vyškovec ½ hod. – Pod Vyškovcem ¾ hod. – Vápenice ¾ hod. – Starý Hrozenkov ½ hod.

 

Spolu: 2 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 400 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po časti náučného chodníka Okolo Hrozenka, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou Starého Hrozenkova a s prírodnými zaujímavosťami jeho okolia. Vedie väčšinou po málo frekventovaných verejných cestných komunikáciách a lesných cestách. V porovnaní s náučným chodníkom Okolo Hrozenka je túra skrátená o časť smerujúcu na Žitkovú, ktorá je súčasťou trasy č. 24. Orientačne je trasa bezproblémová a vhodná je aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 12 km a zvolený okruh obsahuje niekoľko informačných panelov náučného chodníka Okolo Hrozenka.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli v strede obce Starý Hrozenkov (375 m) pri autobusovej zastávke. Starý Hrozenkov je historickým a kultúrnym centrom oblasti nazývanej Moravské Kopanice. Jeho dominantou je neskorobarokový rímskokatolícky farský kostol z roku 1774. Trasa vedie okolo kostola juhovýchodným smerom asi 1 km po chodníku smerujúcom popri hlavnej ceste k hraničnému priechodu. V časti Rovné (349 m) pri amfiteátri odbočíme doprava na vedľajšiu asfaltovú cestu. Amfiteáter sa napĺňa divákmi najmä v júli, keď sa v ňom organizujú Kopaničiarske slávnosti za účasti folklórnych súborov z obidvoch strán moravsko – slovenského pomedzia. O folklórnych tradíciách Moravských Kopaníc a miestnom národopise oboznamuje aj informačný panel. Pokračujeme asfaltovou cestou južným smerom a asi po 1 km prídeme k ďalšiemu informačnému panelu. Na rázcestí pokračujeme priamym smerom a v miernom stúpaní prídeme na okraj Vyškovca (440 m). pred vstupom do obce stojí informačný panel, ktorý oboznamuje s históriou sídla, ktoré sa od Starého Hrozenkova osamostatnilo v roku 1919. Po ľavej strane cesty sa nachádza prírodná rezervácia Chmelinec, ktorá predstavuje mokraďv údolí potoka Drietomica. Pokračujeme úzkou asfaltovou cestou do kopca a okolo obecného úradu vystúpime nad Vyškovec. V neustálom stúpaní prídeme na hrebeň, kde sa nachádza malé parkovisko a informačné tabule biosférickej rezervácie Bílé Karpaty. O niekoľko metrov ďalej stojí pomník amerických letcov, ktorí tu zahynuli v auguste 1944 pri leteckej bitke. Týmto miestom zároveň prechádza červeno značkovaná trasa (0701), ktorá spája Mikulčin Vrch s česko – slovenskou štátnou hranicou a pokračuje do Trenčína. My sa po nej vydáme severozápadným smerom okolo kaplnky. Na ceste sa otvárajú úchvatné pohľady na kopaničiarsku krajinu. Onedlho prídeme k smerovníku Pod Vyškovcem (775 m), kde sa nachádza informačný panel č. 9 o faune Bílých Karpát. Odbočíme doprava na žlto značkovanú cestu a po niekoľkých metroch sa dostaneme k turistickej chate Valmont, ktorá okrem výborných jedál a občerstvenia ponúka aj ubytovanie a širokú paletu ďalších služieb. Od chaty pokračujeme žlto značkovanou najskôr spevnenou a od neďalekého rázcestia nespevnenou cestou vedúcou okrajom lesa a lúk k ďalšiemu informačnému panelu venovanému flóre okolitého územia. Od tohto miesta si až do cieľa trasy všímame len značky náučného chodníka, ktorý strmo klesá lesnou cestou severozápadným smerom. Neustálym klesaním lesom vyjdeme asi po 1 km na lúky a poľnou cestou zídeme k prvým domom Vápeníc, kde stojí malá murovaná zvonica z roku 1994. Prejdeme okolo ďalšieho informačného panela a klesneme k autobusovej zastávke v strede Vápeníc (455 m). Informačný panel oboznamuje s históriou tejto obce, ktorá sa od Starého Hrozenkova osamostatnila v roku 1919. V súčasnosti tu trvalo žije len asi 200 obyvateľov a mnohé domy sa využívajú ako rekreačné chalupy. Po asfaltovej ceste vedúcej pozdĺž Krátkovského potoka sa asi po 2 km dostaneme k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je prvý informačný panel náučného chodníka Okolo Hrozenka v strede obce Starý Hrozenkov (375 m).  

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

      

Nachádzaš sa tu: Domov OKOLÍM STARÉHO HROZENKOVA