banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

OKOLO STRÁNÍ

Květná – Veľká Javorina – Doubrava – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina, Lopenická vrchovina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání – Květná, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Nad Květnou ¼ hod. – Pod Jelencom 1 ½ hod. – Holubyho chata ½ hod. – Veľká Javorina ¼ hod. – U Bětina Javora ½ hod. – Kamenná Bouda 1 hod. – Lesná ¼ hod. – Hrabina ½ hod. – Dubina ½ hod. – Březová ¾ hod. – Doubrava ¼ hod. – Nová hora ¾ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 7 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 605 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná a pomerne dlhá celodenná túra. V úvode prekonáva výškový rozdiel takmer 600 m, za ktorým nasleduje dlhé stúpanie na Veľkú Javorinu. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. V lesných úsekoch treba venovať zvýšenú pozornosť vetveniu lesných ciest. V Holubyho chate pod vrcholom Veľkej Javoriny je možnosť občerstvenia a prípadného núdzového ubytovania. Túru možno skrátiť odbočením do Strání na rázcestiach Hrabina alebo Dubina.

 

Základná trasa: Východiskovým a cieľovým bodom túry na Veľkú Javorinu je rázovitá obec Strání, presnejšie jej miestna časť Květná (355 m). V blízkosti jej centra sa nachádza starobylá skláreň, v ktorej sa sklo vyrába od roku 1794. Na prvom úseku sledujeme zelené turistické značky. Od autobusovej zastávky pred sklárňou sa vydáme po hlavnej ulici smerom k česko – slovenskej štátnej hranici. Asi po 200 m odbočíme doprava. Krátka bočná ulica nadväzuje na lesnú cestu stúpajúcu do východného svahu masívu Veľkej Javoriny. Po križovatku s náučným chodníkom v lokalite Nad Květnou (413 m) je stúpanie mierne, neskôr je strmšie. Úvozovú lesnú cestu, ktorou vystúpime po spádnici, do značnej miery poznačila erózia. Na tomto mieste pozornejšie sledujeme turistické značky, pretože lesné cesty sa často vetvia. Nad Těžkým vrchom (655 m) sa profil výstupu zmierňuje. Úzky chodník traverzujúci severný svah Jelenca prechádza národnou prírodnou rezerváciou Javořina, v ktorej si obdiv zaslúži bukový les pralesového charakteru. O chvíľu prídeme do plytkého sedla Pod Jelencom (870 m). Ak by sme odbočili doľava, prišli by sme na vrchol Jelenca. My však pokračujeme podľa značky doprava. Lesná cesta nás pohodlne dovedie k Holubyho chate (915 m). Po krátkom oddychu a občerstvení v príjemnej horskej chate pokračujeme po červenej značke (0701). Tento úsek je súčasťou diaľkovej turistickej trasy Cesta hrdinov SNP (trasa č. 15). Od chaty krátko vystúpime po lúčnom chodníku, ktorý sa končí na rázcestí (960 m) pod vrchom Veľká Javorina (970 m). Z oblého lúčneho vrcholu s telekomunikačnou vežou je kruhový výhľad siahajúci do vzdialených miest na Morave i Slovensku. Od smerovníka zídeme na severnú stranu po chodníku k okraju lesa. Lesná cesta vedie cez lokalitu U Bětina Javora (825 m) na rázcestie Kamenná Bouda (660 m). Za parkoviskom si túru spestríme odbočením na vyhliadkový vrch Lesná (696 m). Vrátime sa na cestu smerujúcu na rázcestie Hrabina (558 m). Po prekročení rušnej asfaltovej cesty pokračujeme po oblom rozvodí medzi povodiami Moravy a Váhu na rázcestie Dubina (545 m). Z lúk za Dubinou, ktorou tiež prechádza asfaltová cesta, sú krásne výhľady na obe strany rozvodia. Na rázcestí Březová (585 m) opustíme červeno značkovanú trasu a odbočíme doprava na žltú turistickú značku. Na začiatku pôjdeme kúsok po asfaltovej ceste smerujúcej do Březovej. Pred veľkou ľavotočivou zákrutou ju opustíme a odbočíme na poľnú cestu. Pôjdeme na rozhraní medzi lesom a poľom a dostaneme sa na nízky vŕšok Doubrava (550 m). Z jeho vrcholu smerom na juh mierne klesá lesná cesta. Od plytkého sedla zdoláme krátke mierne stúpanie na ďalší zalesnený vŕšok. Kúsok za ním vyjdeme z lesa. Poľná cesta smeruje na rázcestie Nová hora (550 m), z ktorého je pekný výhľad na masív Veľkej Javoriny. Odbočíme doprava a po nevýraznom zeleno značkovanom lúčnom chodníku zostúpime do doliny Klanečnice. Výhľad na Veľkú Javorinu je takmer na celej trase úchvatný. Klesanie a s ním aj túra sa končia pri sklárni v obci Strání, presnejšie v jej miestnej časti Květná (355 m).        

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov OKOLO STRÁNÍ