banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

OKOLÍM KVĚTNEJ

 

Květná – Mechnáčky – Květná

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Javořinská hornatina)

 

Východiskový a cieľový bod: Strání-Květná, stanica ČSD, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Květná – Mechnáčky ½ hod. – U Šajby ¼ hod. – Nad Květnou ½ hod. – Květná ¾ hod.

 

Spolu: 2 hod.

 

Prevýšenie: 130 m.

 

Náročnosť: Nenáročná a krátka trasa vedúca po náučnom chodníku, ktorý oboznamuje s minulosťou a so súčasnosťou osady Květná, ktorá je súčasťou obce Strání, a s prírodnými zaujímavosťami jej okolia. Vedie väčšinou po lúčnych a lesných cestách, len v úvode a závere prechádza po verejných cestných komunikáciách. Orientačne je bezproblémová a vhodná aj pre rodiny s malými deťmi alebo seniorov. Má dĺžku asi 7,5 km a míňa 9 informačných panelov náučného chodníka a jeden panel Lesov ČR.

 

Základná trasa: Začneme pri prvom informačnom paneli umiestnenom pri sklárni v osade Květná (366 m), ktorá je miestnou časťou obce Strání. Ručná výroba skla tu má viac ako dvestoročnú tradíciu. Skláreň založili v roku 1794 a ručne zdobené sklo sa tu vyrába dodnes. Od prvého panela vedie žlto značkovaná trasa ulicou Ořechová juhozápadným smerom vedľa sklární. Asi po 250 m z nej odbočíme doprava a lesnou cestou vystúpime na lúku s druhým informačným panelom s názvom Stráňanská kotlina. Po oboznámení s prírodnou rezerváciou Nová hora a hospodárením v tomto prostredí pokračujeme v miernom stúpaní lúkou k ďalšiemu informačnému panelu Mechnáčky (496 m), ktorý umiestnili nad širokým žľabom porasteným krovinami a stromami. Prírodná pamiatka Mechnáčky má rozlohu takmer 10 ha a vyznačuje sa vzácnymi rastlinnými a živočíšnymi spoločenstvami. Náučný chodník vedie ponad prírodnú pamiatku a smeruje k lesu. Lesnou úžľabinou strmo klesneme k Svinárskemu potoku, pri ktorom stojí smerovník U Šajby (416 m) a informačný panel č. 4 zameraný na geologické a hydrologické podmienky územia. Žltá značka ďalej vedie lesnou cestou k poľovníckej chate Šajba, pri ktorej sa nachádza panel Lesov ČR. Po tej istej ceste sa vrátime k Svinárskemu potoku a pozdĺž jeho toku mierne klesneme k piatemu informačnému panelu U Cicúrku. Oddýchneme si v besiedke a pri prameni pitnej vody. Po niekoľkých metroch odbočíme od potoka doprava na lesnú cestu a miernym stúpaním sa dostaneme k smerovníku Nad Květnou (413 m), kde prekrižujeme zeleno značkovaný chodník smerujúci z Veľkej Javoriny do Květnej. Asi po 0,5 km odbočíme z lesnej cesty mierne doľava na lesný chodník, ktorý smeruje k informačnému panelu U sladké jabloně. Hneď vedľa si môžeme obzrieť tôňu, pričom panel informuje o jej vzniku a vegetácii. Pokračujeme v klesaní a o chvíľu sa dostaneme k potoku Kaštinka, ktorý tvorí česko-slovenskú štátnu hranicu. Pôjdeme pozdĺž jeho toku, až prídeme na hlavný cestný ťah, kde odbočíme doľava k poslednému informačnému panelu, ktorý informuje o živote v obci Strání, ktorú tvoria dve časti – Strání a Květná. Obec s takmer 4 000 obyvateľmi je významným kultúrnym centrom podjavorinskej oblasti. Udržiavajú sa v nej folklórne tradície, z ktorých najznámejšie sú fašiangy, Vatra priateľstva alebo Javorinské slávnosti na Veľkej Javorine. Jej dominantou je rímskokatolícky kostol z roku 1749 stojaci v časti Strání. Od poslednej informačnej tabule pokračujeme Slovenskou ulicou k cieľovému a zároveň východiskovému bodu trasy, ktorým je skláreň v osade Květná (366 m), miestnej časti obce Strání. Kto sa zaujíma o ručnú výrobu skla a sklené výrobky, môže si dohodnúť exkurziu v sklárni a zakúpiť sklené výrobky v podnikovej predajni.

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

 

    

Nachádzaš sa tu: Domov OKOLÍM KVĚTNEJ