banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

NÁUČNÝM CHODNÍKOM JAVOŘINSKÁ

Veľká Javorina – Kamenná Bouda – Vápenky – Veľká Javorina

 

Poloha: Bílé Karpaty – západná časť (Javořinská hornatina).

 

Východiskový a cieľový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Holubyho chata – Veľká Javorina ¼ hod. – Kamenná Bouda 1 ½ hod. – Vápenky ¾ hod. – Vadovská 1 hod. – Veľká Javorina 1 hod. – Holubyho chata ¼ hod.

 

Spolu: 4 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 520 m.

 

Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra, ktorá vedie severnými svahmi Veľkej Javoriny z veľkej časti po náučnom chodníku Javořinská. Prechádza po lesných alebo spevnených cestách, na niektorých úsekoch neznačkovaných. Z hrebeňa Bielych Karpát schádza do údolia Veličky a končí sa na najvyššom vrchole Bielych Karpát – Veľkej Javorine. Informačné tabule umiestnené popri trase oboznamujú s prírodnými zaujímavosťami a ochranou prírody v CHKO Biele Karpaty.

 

Základná trasa: Začneme na parkovisku pri Holubyho chate (915 m), od ktorej sa vydáme po modro značkovanej trase (2046) smerujúcej poza chatu na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Z tohto miesta sa ponúkajú nádherné pohľady najmä na moravskú stranu. Informačný panel č. 11 oboznamuje s problematikou prírodnej rezervácie Veľká Javorina. Od smerovníka stojaceho poniže telekomunikačnej veže vedie modro značkovaný chodník. Najprv prudko klesneme trávnatým svahom, neskôr vojdeme do lesa. Po prudkom klesaní vyjdeme na spevnenú cestu, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na ňu doprava (modrá značka smeruje doľava) a neznačkovanou cestou mierne klesneme severným smerom. Prejdeme okolo pomníka Marie Málkovej, ktorú na tomto mieste smrteľne zranil padajúci strom, keď sa počas búrky vracala zo stretnutia Čechov a Slovákov na Veľkej Javorine v roku 1947. Spevnená cesta klesá bukovým lesom a asi po 2 km sa k nej sprava pripája červená značka Cesty hrdinov SNP. Po 0,5 km prídeme k lokalite Kamenná Bouda (660 m). Informačný panel č. 12 vypovedá o chránenej faune a územnej ochrane v CHKO Biele Karpaty. Od tohto miesta sledujeme len žlté značky, ktoré smerujú povedľa chodníka na západ. Chodník klesá bukovým lesom a asi po 0,5 km ústi na spevnenú cestu, na ktorú odbočíme doprava. Cesta mierne klesá povedľa Jamného potoka do osady Vápenky. Prejdeme okolo rázcestia, z ktorého doľava smeruje modrá značka. Onedlho sa po nej dostaneme na vrchol Veľkej Javoriny. Ešte predtým však zájdeme k smerovníku Vápenky (450 m). Vedľa neho stojí informačný panel č. 9, ktorý informuje o histórii osady založenej koncom 18. storočia. Jej názov pochádza od vápenca, ktorý sa tu ťažil pre potreby sklárne v Květnej. Od smerovníka sa vrátime späť a ďalej si všímame len modré značky (2046), ktoré smerujú od rázcestia na juhovýchod. Čaká nás neustále mierne stúpanie asfaltovou, neskôr spevnenou cestou dubovo-hrabovým a vyššie bukovým lesom. Zamiešané sú tu aj ihličnany, ktoré sú však v týchto polohách cudzorodým prvkom a viac podliehajú škodcom a kalamitným situáciám. S problematikou lesného hospodárenia oboznamuje informačný panel č. 10 v lokalite Vadovská (660 m). Tu sa lesná cesta stáča na východ a pokračuje v stúpaní popod masív Veľkej Javoriny. Onedlho sa mení na lesný chodník. Pred nami uvidíme telekomunikačnú vežu, vľavo sa ponúkajú pekné pohľady do údolia Veličky. Po niekoľkých sto metroch sa ocitneme na spevnenej ceste, ktorá spája Strání s Veľkou Javorinou. Odbočíme na nej doprava a o chvíľu prídeme na križovatku s červeno značkovanou Cestou hrdinov SNP. Pred železnými zábranami na ceste odbočíme vľavo do lesa a strmo stúpajúcim chodníkom vystúpime na zatrávnené svahy Veľkej Javoriny. Povedľa hraničných kameňov prídeme na hrebeň s orientačným smerovníkom, povedľa ktorého stojí Vavrouškova mohyla. Postavili ju v roku 1998 na pamiatku Josefa Vavrouška (1944-1995), známeho českého ochrancu prírody a propagátora myšlienok trvalo udržateľného rozvoja a česko-slovenskej vzájomnosti. Každoročne na Nový rok sa k nej z moravskej Květnej organizujú turistické výstupy na uctenie pamiatky človeka, ktorý aj s dcérou tragicky zahynul v Západných Tatrách. Vedľa mohyly stojí aj Kameň česko-slovenského bratstva postavený v roku 1990. Od neho je len kúsok na vrchol Veľkej Javoriny (970 m) s telekomunikačnou vežou. Po krátkom odpočinku sprevádzanom nádhernými pohľadmi predovšetkým na moravskú stranu nás čaká už len mierne klesanie k Holubyho chate (915 m), východisku a cieľu nášho putovania. 

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov NÁUČNÝM CHODNÍKOM JAVOŘINSKÁ