banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

CESTOU HRDINOV SNP – 2. Časť

 

Holubyho chata – Dubina – Troják – Mikulčin Vrch

 

Poloha: Bílé Karpaty – centrálna časť (Lopenická vrchovina).

 

Východiskový bod: Holubyho chata, parkovisko.

 

Cieľový bod: chata Valmont, zastávka ČSAD, parkovisko.

 

Časový rozvrh: Holubyho chata – Veľká Javorina ¼ hod. – U Bětina Javora ½ hod. – Kamenná Bouda 1 hod. – Lesná ¼ hod. – Hrabina ½ hod. – Dubina ½ hod. – Březová ¾ hod. – Obecní háj 1 ¼ hod. – Lopeník ½ hod. – Troják ¼ hod. – chata Lopata ¼ hod. – Mikulčin Vrch ¼ hod. – chata Valmont ½ hod.

 

Spolu: 6 ¾ hod.

 

Prevýšenie: 440 m.

 

Náročnosť: Druhá časť trasy Cestou hrdinov SNP predstavuje stredne náročnú celodennú túru. Je pomerne dlhá, avšak s pomerne príjemným výškovým profilom, v ktorom klesania prevažujú nad stúpaniami. Vedie po lesných a poľných cestách alebo chodníkoch a po verejných cestných komunikáciách. Značkovanie je zreteľné a orientácia v teréne bezproblémová. Trasa sa viackrát pretína s verejnými cestnými komunikáciami umožňujúcimi predčasné ukončenie túry v obciach s autobusovým spojením. Cieľovým bodom je turistická chata Valmont v Mikulčinom Vrchu, v ktorej možno prenocovať a potom pokračovať Cestou hrdinov SNP do Trenčína.

 

Základná trasa: Túra sa začína pri Holubyho chate (915 m) pod vrcholom Veľkej Javoriny – miesta tradičného letného stretnutia Čechov a Slovákov. Hoci k telekomunikačnej veži na jej vrchole vedie spevnená cesta, my vystúpime lúčnym chodníkom po červenej turistickej značke (0701), ktorá označuje Cestu hrdinov SNP (E 8). Vyjdeme na rázcestie (960 m) pod vrcholom Veľkej Javoriny (970 m). Z najvyššieho vrchu Bielych Karpát je panoramatický výhľad. Od smerovníka stojaceho severozápadne od veže vedie na sever chodník pretínajúci horskú lúku. V lese naň nadväzuje lesná cesta, ktorá len veľmi mierne klesá k lokalite U Bětina Javora (825 m). Ani ďalší úsek nie je oveľa strmší, pretože vedie po najmiernejšej zo zostupných trás rozbiehajúcich sa z vrcholu Veľkej Javoriny na všetky svetové strany. Nižšie prídeme na širšiu spevnenú cestu, ktorou vedie aj zeleno značkovaná trasa náučného chodníka Javořinská (trasa č. 18). Pri rázcestí Kamenná Bouda (660 m), ku ktorému vedie aj žlto značkovaná turistická trasa, minieme parkovisko. O kúsok ďalej krátko odbočíme z turisticky značkovanej trasy doľava. Malebnou lúkou s osamelo rastúcimi stromami vystúpime na oblý odlesnený vrch Lesná (696 m) s krásnym výhľadom. Z vrcholu pohodlne pokračujeme po lúke, pričom sa držíme viac vpravo. Okraj lúky je oplotený, a tak sa späť na cestu dostaneme až v jej spodnom cípe. Spevnená cesta smeruje k rušnej asfaltovej ceste, ktorú prekročíme na rázcestí Hrabina (558 m) s autobusovou zastávkou. Lesná cesta na druhej strane asfaltovej cesty smeruje k rázcestiu Dubina (545 m), kde pretína ďalšiu asfaltovú cestu vedúcu od hlavnej cesty do Korytnej. Ďalší úsek trasy vedie otvorenou krajinou s krásnymi výhľadmi. Cesta sleduje oblý rozvodný chrbát medzi povodím Moravy (naľavo) a povodím Váhu (napravo). Záverečný úsek pred rázcestím Březová (585 m) vedie cez les. K rázcestiu sa zbiehajú asfaltové cesty z troch strán a okrem červenej značky ho pretína aj žlto značkovaná turistická trasa. Za rázcestím nasleduje mierne stúpanie najprv okrajom lúky a potom lesom. Klesať budeme až po schádzaní lúčnym svahom pod Holým vrchom (592 m). Na rázcestí Obecní háj (530 m) možno odbočiť doprava na žltú značku a zísť do kopaničiarskej obce Lopeník. Červená značka naďalej sleduje oblé rozvodie a prechádza lesom na asfaltovú cestu, na ktorej odbočíme doprava. O chvíľu prídeme na rázcestie Lopeník (570 m), z ktorého doľava odbočuje pomerne strmá vedľajšia cestná komunikácia, ktorá sa využíva ako spojka medzi Lopeníkom a Mikulčiným Vrchom. Z lúky, po ktorej stúpa, je nádherný výhľad na malebnú kopaničiarsku krajinu pod Veľkým Lopeníkom. Na rázcestí Troják (680 m) s autobusovou zastávkou sa dostaneme na asfaltovú cestu, ktorá slúži ako prístupová komunikácia do rekreačnej oblasti Mikulčin Vrch. Odbočíme doprava. Mierne stúpajúca cesta míňa viaceré rekreačné zariadenia vrátane turistickej chaty Lopata (750 m), poniže ktorej je lyžiarska zjazdová trať s vlekom. O kúsok ďalej sa nachádza zastávka ČSAD Mikulčin Vrch (780 m). V širšom okolí rovnomenného vrchu (798 m) stojí viacero rekreačných objektov, ako sú chaty, zjazdová trať a dva lyžiarske vleky. Ďalej sledujeme červené značky smerujúce popri asfaltovej ceste na juhovýchod. Cesta vedie približne v rovnakej nadmorskej výške po zalesnenom oblom chrbte na rázcestie Pod Vyškovcem (775 m), kde je informačný panel č. 9 náučného chodníka Okolo Hrozenka (trasa č. 23). Asi 200 m od rázcestia sa nachádza turistická chata Valmont (770 m), ktorá je ideálnym miestom na oddych, nocľah a regeneráciu síl na ďalšie putovanie Cestou hrdinov SNP.

 


Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov CESTOU HRDINOV SNP – 2. Časť