banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Tip na výlet - rieka Myjava

 

Myjava je najväčším ľavostranným prítokom Moravy na slovenskom území. Zbiera vodu z povodia s rozlohou 806 km štvorcových. Myjava pramení tesne za štátnou hranicou pod Šibenickým vrchom v nadmorskej výške 674 m. kým sa voda z jej prameňa dostane do Moravy, prekoná vzdialenosť 79 km a výškový rozdiel 525 m. Len v hornom úseku má Myjava povahu horského potoka. Pri Starej Myjave vstupuje do Myjavskej pahorkatiny, ktorou preteká širokou kľukatou dolinou. Malebnosťou vyniká najmä úsek medzi Turou Lúkou a Hornou Dolinou. Pri Jablonici Myjava vstupuje na Záhorskú nížinu. Blízko Senice prijíma z pravej strany svoj najväčší prítok – Teplicu. Na poslednom úseku tečie Myjava do Moravy ako pokojná nížinná rieka.

 

V západnej časti Bielych Karpát je najväčším vodným tokom Chvojnica. Pramení na západnom svahu Žalostinej. V hornom úseku tečie krásnou kopaničiarskou krajinou. Pri Lopašove vstupuje do Chvojnickej pahorkatiny a pri Holíči ústí do Moravy. Na svahu masívu Čupy pramení Zlatnícky potok. Preteká Zlatníckou dolinou a pri Skalici sa napája na ľavobrežné umelé kanály Moravy.

Najväčším tokom na moravskej strane Žalostinskej vrchoviny je Radějovka. Tečie do Moravy malebnou vinohradníckou krajinou. Strednú časť Bílých Karpát odvodňuje Velička. V pohorí tečie len jej krátky horný úsek povyše Velkej nad Veličkou. Medzi pramenným úsekom Veličky a protiľahlou Teplicou je veľmi nevýrazné rozvodie. Nachádza sa asi 1 km severne od hraničného priechodu Vrbovce – Velká nad Veličkou. Podstatne výdatnejším zdrojom vody je Hrubý potok pretekajúci romantickým Filipovským údolím. Severné svahy Javořinskej a Lopenickej hornatiny patria do povodia Olšavy, ktorá pramení blízko hlavného chrbta povyše Pitína. Pri Bojkoviciach vstupuje Olšava do Hluckej pahorkatiny a v Dolnomoravskom úvale ústi do Moravy.   

  

Prírodné jazerá v turistickej oblasti Biele Karpaty – Bílé Karpaty chýbajú. Prírodu tu však nahradil človek, ktorý vytvoril viacero menších vodných plôch zahradením bielokarpatských potokov. V Myjavskej pahorkatine vznikla na Teplici pri Senici vodná nádrž Kunov a na Kostolníku pri Starej Turej vybudovali dve priehrady – Dubník – Bánov a Dubník. V Bielych Karpatoch sa nachádza aj niekoľko menších nádrží. Príjemné kúpanie v lete ponúka vodná nádrž Stará Myjava postavená na hornom toku Myjavy. Na moravskej strane vznikla zahradením Radějovky vodná nádrž Lučina. Na Nivničke, ktorá je ľavostranným prítokom Olšavy, stojí vodná nádrž Ordějov. Zaujímavé jazierko sa nachádza pri motoreste Rasová na ceste zo Starého Hrozenkova do Uherského Brodu. Vzniklo zaplavením opusteného lomu Rasová.

 

Prevažne flyšové Biele Karpaty a Myjavská pahorkatina nemajú vhodný substrát na akumulovanie väčšieho množstva podzemnej vody. Spôsobuje to výskyt málo priepustných hornín. Vhodnejšie podložie sa nachádza len v bradlovom pásme so šošovkami priepustných vápencov. Lesný kryt má preto v tejto oblasti veľmi dôležitú úlohu zabraňovať príliš rýchlemu odtoku vody. Výskyt minerálnych vôd je pomerne zriedkavý. Je tu len niekoľko menej výdatných kyseliek a prameňov, na ktorých sa vyzrážal penovec (iniciálna forma travertínu). Za minerálnymi prameňmi a kúpeľmi však netreba chodiť ďaleko. V susedstve turistickej oblasti Biele Karpaty  - Bílé Karpaty je viacero významných kúpeľov (napr. Nimnica a Trenčianske Teplice na slovenskej strane a Luhačovice na moravskej strane).

 

Zdroj: Biele Karpaty - ISBN 978-80-88975-77-8

Nachádzaš sa tu: Domov Tip na výlet - rieka Myjava