banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Členom JDS chýba dôstojný Klub dôchodcov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Bánovciach má viac ako 60 členov, hoci občania nad 60 rokov tvoria takmer tretinu obyvateľstva mesta. Ďalší bánovskí seniori sú členmi Klubu dôchodcov na Farskej ulici, ale o členstvo v JDS záujem nemajú. Táto skutočnosť, ale aj nevyhovujúce priestory Klubu dôchodcov pre obidve skupiny, boli najdôležitejšie témy, o ktorých sa diskutovalo na výročnej schôdzi ZO JDS 24.januára v MsKS. V diskusii vystúpil aj primátor Marián Chovanec, ktorý pochválil aktívnych seniorov za veľmi pestrú činnosť. Primátor vyzval seniorov k trpezlivosti, nakoľko vedenie mesta situáciu rieši, rokuje s TSK a Biskupským úradom o inej možnosti na Farskej ulici, pričom súčasná budova Klubu dôchodcov sa bude musieť z nevyhovujúcich dôvodov zbúrať. Súčasťou schôdze bola aj gratulácia členom, ktorí si v januári pripomenuli okrúhle životné jubileá.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 4

 

Nachádzaš sa tu: Domov Členom JDS chýba dôstojný Klub dôchodcov