banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Za rok 2016 sme odovzdali 27 ton starého šatstva a textílií

Mesto Bánovce nad Bebravou ďakuje všetkým občanom, ktorí prispeli k triedeniu zberu opotrebovaných textílií, šatstva a obuvi. Každý rok sa v našom meste vyprodukuje niekoľko ton uvedených odpadov, ktoré sa dajú druhotne využiť. Tento zámer má aj sociálny rozmer- využitie vyzbieraných komodít za účelom pomoci sociálne slabším a inak znevýhodneným občanom. Mesto zároveň vyzýva občanov, aby v prípade ak majú opotrebované textílie, šatstvo a obuv, ktorých sa chcú zbaviť, využili predmetné nádoby v jednotlivých lokalitách mesta.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./číslo 4

 

Nachádzaš sa tu: Domov Za rok 2016 sme odovzdali 27 ton starého šatstva a textílií