banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Náučný chodník K PRAMEŇOM BEBRAVY v Čiernej Lehote

 

Obec Čierna Lehota v okrese Bánovce nad Bebravou je najvzdialenejšou obcou mikroregiónu Podhorie. Kým obec leží pri prameňoch rieky Bebravy na úpätí Strážovských vrchov, ostatné obce Podhoria sa tiahnu z oboch strán rieky Bebravy až po okresné mesto Bánovce nad Bebravou. Podhorie tvoria okrem Čiernej Lehoty obce Šípkov, Trebichava, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Krásna Ves, Timoradza a Podlužany. Najväčším bohatstvom tohto kraja je príroda a obrovské množstvo kvalitnej podzemnej pitnej vody.

Krajina pramenného toku Bebravy je pre svoju odľahlosť ešte stále málo preskúmanou odborníkmi. Na druhej strane je tu pomerne hustá sieť turistických značených trás. Kataster Čiernej Lehoty i viacerých obcí Podhoria sú súčasťou chránenej vtáčej rezervácie európskeho významu a chránenej vodohospodárskej oblasti Strážovské vrchy. Podhorie podľa informácií odborníkov patrí k najbohatším lokalitám na Slovensku s výskytom orchideí. Nachádzajú sa tu vzácne krasové a skalné útvary typické pre krasovú oblasť (jaskyne, krasové plošiny, závrty, skameneliny). Na území Podhoria sú prírodné rezervácie Kňaží stôl, Ľutovský Drieňovec, Smradľavý vrch, Udrina, Žrebíky a prírodná pamiatka jaskyňa Dúpna diera. V tesnej blízkosti Čiernej Lehoty sa nachádza prírodná pamiatka Stará Bebrava na ochranu skamenelín živočíchov z obdobia druhohôr, ktorú lemuje jeden s prameňov Bebravy.

Náučný chodník K prameňom Bebravy voľne nadväzuje na existujúci chodník vedúci z centra obce na Rohatú skalu a Hrádok – k pozostatkom malého strážneho hradu. Záleží od každého návštevníka, ktorý smer si vyberie. Kým prvý smerujúci strmo hore na Hrádok je o miestnej histórii, faune a flóre, druhý novší náučný chodník je síce dlhší, ale pohodlný a vedie z konca obce po lesných cestách a celý je venovaný vode. Ponúka viaceré turistické posedenia a v polovici trasy vás zavedie priamo k prameňu rieky Bebravy. Obidva chodníky sa stretávajú v sedle pod Hrádkom. Celý okruh prejdete pešo približne za tri hodiny.

Prostredníctvom tohto náučného chodníka chceme poskytnúť obyvateľom a návštevníkom obce informácie o kvalite a kvantite miestnych zdrojov podzemnej vody a vodohospodárskom význame rieky Bebrava pre širší región. Chceme pozdvihnúť environmentálne povedomie miestnej komunity, ktorá je tiež bohatstvom tohto kraja, ale i návštevníkov, a tak zabrániť ďalšiemu znehodnocovaniu prírodných zdrojov.

 

Nachádzaš sa tu: Domov Náučný chodník K PRAMEŇOM BEBRAVY v Čiernej Lehote