banovecko

ZDRUŽENIE OBCÍ BÁNOVECKO

 

Cezhraničná spolupráca slovenského a českého mikroregiónu v projekte „SPOZNAJ A CESTUJ“

 Mikroregión Bánovecko bol založený v roku 2003 na ustanovujúcom sneme ako záujmové združenie "Združenie obcí Bánovecko". Základnou myšlienkou pre vznik mikroregiónu bol rozvoj spoločenského, kultúrneho, ekonomického a hospodárskeho života.
Zakladajúcimi obcami boli: Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Prusy. V súčasnosti má mikroregión 15 členov. Cieľom združenia je iniciovanie a podpora rozvojových projektov a ich realizácia na území mikroregiónu Bánovecko, teda v katastroch obcí Bánovce nad Bebravou, Brezolupy, Dubnička, Dvorec, Horné Naštice, Ľutov, Miezgovce, Veľké Chlievany, Prusy, Pravotice, Dolné Naštice, Otrhánky, Haláčovce, Podlužany a Ruskovce, ktoré sú členmi združenia.

Čítať ďalej...

Oceňovanie a krst publikácie

V obradnej sieni v Bánovciach nad Bebravou sa 20. októbra 2017 uskutočnilo vyhodnocovanie projektu Poznaním k hodnotnému životu, ktorý je zameraný na prevenciu kriminality, pozdvihnutie životných hodnôt detí a mládeže, osvetu v meste a na bezpečnosť seniorov.

 

Projekt prevzal pod svoju záštitu primátor Marián Chovanec už v  roku 2015. Odvtedy získal pozitívne ohlasy nielen z  miestnych škôl a  seniorských organizácií, ale aj z celého Trenčianskeho regiónu . Významný a historicky prvý úspech pre mesto zaznamenal dokonca aj na celoslovenskej úrovni, keď získal štvrté miesto v národnej súťaži prevencie kriminality, ktorú každoročne organizuje rezort Ministerstva vnútra SR. Aktuálne je jeho realizácia vo finálnej časti, preto sa uskutočnilo prvé slávnostné vyhodnocovanie jednotlivých aktivít . Primátor ho zrealizoval pri príležitosti 785. výročia prvej písomnej zmienky o meste. V rámci vyhodnocovania projektu udelil ďakovné listy a  plakety tým, ktorí sa najaktívnešie podieľali na jeho jed not liv ých aktivitách.

 

Prestížnu cenu Najbezpečnejšia škola v Bánovciach nad Bebravou si prevzalo Gymnázium Janka Jesenského. Práve jeho študenti absolvovali najviac aktivít zameraných na bezpečie a  osobný rozvoj. Ocenenie získali aj pedagógovia, ktorí sa najviac zaslúžili o  túto prestíž školy. Boli nimi riaditeľka Elena Kacvinská, zástupca školy Igor Marko, Rudolfa Novotná a  Magdaléna Dobiašová. Ďaším oceneným bola najaktívnešia seniorská organizácia v meste, ktorá pre svojich členov zabezpečila najviac preventívno-náučných akcií. Cenu prevencie kriminality získala Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bánovciach nad Bebravou. V rámci vyhodnocovania sa prihliadlo aj na zásluhy viacerých seniorov. Pri tejto príležitosti primátor ocenil viacerých predsedov miest nych orga nizácií čestným uznaním a plaketou „za osobný prínos vo vytváraní zdravého životného štýlu a  bezpečia pre seniorov v Bánnovciach nad Bebravou“. Ocenenie získali Jiří Fux, Mária Švančarová, Marta Igazová, Jozefa Sokolíková, Mária Maršalová , Jozefína Horňáková, Peter Laurinec, Jozef Kocúr, Veronika Gajdošová, Eva Baďurová a Anna Sikelová. Na základe odporučení primátor ocenil ešte dve známe osobnosti, ktoré sa významne podieľajú na skvalitňovaní prevencie kriminality. Sú nimi Jozef Halcin, riaditeľ odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR, ktorý je verejnosti známy z ná rod ných kampaní zameraných na bezpečie seniorov, prevencie obchodovania s  ľuďmi a pod. Ďalším oceneným bol „za osobný prínos v  oblasti skvalitňovania prevencie kriminality v meste“ aj autor a súčasne realizátor projektu Miroslav Schlesinger.

 

Primátor počas príhovoru osobitne poďakoval Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, ktorá projekt fi nančne podporila. Po ukončení hlavného programu bola slávnostne uvedená do života nová publikácia Rady nielen pre seniorov, ktorá vyšla v rámci projektu. Jej krstným otcom sa stal primátor Marián Chovanec. Následne bola rozda ná do všet k ých seniorských organizáciácií v meste. Zaujímavosťou tejto publikácie je, že ju požehnal kňaz a stala sa už súčasťou ďalšieho národného  projektu zameraného na bezpečie seniorov. Onedlho bude dostupná vo všetkých regiónoch Slovenska.

 

Tlačová správa mesta

Zdroj: Bánovské noviny č. 42 - 27 október 2017

Nachádzaš sa tu: Domov Oceňovanie a krst publikácie