Beseda pre seniorov o sektách, liečiteľoch a šmejdoch

Na základe požiadavky členov Základnej organizácie. Jednoty dôchodcov Slovenska v Bánovciach nad Bebravou sa 20. júna uskutočnila ďalšia zo série preventívnych akcií pre seniorov. Sprostredkoval ju opäť ich predseda Jiří Fux. Tentoraz mala téma netradičný, ale o to zaujímavejší obsah, ktorej pracovný názov bol Seniori, sekty a liečitelia. Napriek vysokým teplotám priestory klubu sa zaplnili. Počas besedy, ktorú zabezpečoval koordinátor prevencie kriminality MsÚ Miroslav Schlesinger, sa seniori oboznámili s problematikou manipulácie siekt, falošných liečiteľov a súčasne sa venovali aj problematike tzv. šmejdov i ochrane osobných údajov. Téma nebola len strohým prehľadom teoretických informácií, ale obohatená o množstvo príbehov z  praxe. Seniorov zaujali najmä prípady súvisiace s  liečiteľmi, výskumy z oblasti farmaceutického priemyslu, ako aj šokujúce príbehy o satanistoch a nástrahách rôznych podvodníkov.

 

Záver besedy patril už tradične nielen hlavným témam, ale aj riešeniu rôznych problémov, ktoré ťažia seniorov. Tie budú následne konzultované s  vedením mesta a so zodpovednými pracovníkmi. Komunikácia v tejto oblasti je v súčasnosti na príkladnej úrovni, nakoľko je vecná, venuje sa aktuálnym problémom a má pozitívnu spätnú väzbu na oboch stranách. Akcie tohto druhu sú bezplatne k dispozícii každému seniorskému združeniu, aj školám v meste. Realizované sú v  rámci projektu Poznaním k  hodnotnému životu pod záštitou primátora Mariána Chovanca. Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

 

Tlačová správa mesta

 

Bánovcské noviny č. 25 - 26. jún 2017