Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko

Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK

IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

IČO:00 151 653

Názov zmluvy: Zmluva o Elektronickej službe Business24

Číslo zmluvy: BZ/003/2018

 

Dátum uzavretia: 15.05.2018

Dátum účinnosti: 15.05.2018

Dátum zverejnenia: 16.05.2018

 Odkaz na stiahnutie zmluvy