Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.

Obsah:

Typ:       Zmluva

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko

Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK

IČO: 37 915 819

 

Dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava.

Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak, Slovenská republika

IČO: 31681051

Názov zmluvy: Kúpna zmluvaZ201763713_Z

Číslo zmluvy: Z201763713_Z

                                                        

Dátum uzavretia: 1.12.2017

Dátum účinnosti: 2.01.2018

Dátum zverejnenia: 3.12.2017

 

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z.