Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. - Číslo zmluvy: Z201763713_Z

Typ: Zmluva

Rezort:  Elektronický kontraktačný systém

Objednávateľ: Združenie obcí Bánovecko
Nám. Ľ. Štúra 1, 95701 Bánovce nad Bebravou SVK
IČO:37915819

Dodávateľ: MEVA-SK s.r.o. Rožňava
Krátka 574, 04951 Brzotín, časť Bak SVK
IČO: 31681051

Názov zmluvy: Kúpna zmluva

Číslo zmluvy: Z201763713_Z

Celková čiastka: 136 440,00 €

Zverejnená v CRZ: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3228260&l=sk

CRZ ID: #3228260

Dátum zverejnenia: 01.12.2017

Dátum uzavretia: 01.12.2017

Dátum účinnosti: 02.12.2017

Odkaz na stiahnutie zmluvy: Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. - Číslo zmluvy: Z201763713_Z (súbor PDF, 115kB, otvorí sa v novom okne)