Janko Jesenský by bol hrdý, koľko mladých Bánovčanov píše

16.januára bola sála Janka Jesenského v ZUŠ Dezidera Kardoša zaplnená viac ako dvestovkou žiakov a stredoškolákov, ktorý sa zapojili do literárnej súťaže Mladý Jesenský. Už 23 rokov ju organizuje Centrum voľného času so Základnou umeleckou školou DK, s finančnou a morálnou podporou mesta. A toľko isto rokov je predsedom poroty Silvester Lavrík- zakladateľ súťaže. Tento ročník sa o priazeň poroty uchádzalo až 237 prác a titul si prevzalo 32 nádejných spisovateľov. Janko Jesenský by bol určite hrdý na to, koľko mladých Bánovčanov sa venuje písaniu.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XII./ číslo 3