Prestížny titul Bezpečný podnik pre firmu Gabor

Výrobcovi kvalitnej módnej obuvi Gabor udelilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR prestížne ocenenie Bezpečný podnik. Certifikát potvrdzuje, že zamestnávateľ účinne zaviedol efektívny systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany a systém ochrany životného prostredia. Program „Bezpečný podnik“ je nástroj na podporu zavádzania efektívneho systému riadenia BOZP a na zlepšovanie úrovne BOZP u zamestnávateľov. Účasť v programe je dobrovoľná. Tento program je jedinečný svojho druhu a v rámci EÚ je realizovaný iba na Slovensku a v Českej republike.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XI./číslo 50