Kracúň 2016 očami účastníkov a fotoobjektívom Daniely Muranovej

Multižánrový festival Kracúň 2016 sa pomaly ale isto stáva pre Bánovčanov umeleckou lahôdkou predvianočnej sezóny. Najmä hosťujúce divadelné súbory načreli do rôznorodých tém a rôznych foriem odovzdávania posolstva divákom. Bol to najlepší ročník, čo potvrdila aj zakladateľka a dramaturgička festivalu Zuzana Varhaníková. Festival sa konal po ročnej prestávke a zdá sa, že program divákov oslovil, o čom svedčia aj milé reakcie hostí. Veľká vďaka patrí mestu Bánovce nad Bebravou za podporu a Základnej umeleckej škole D. Kardoša za organizačnú spoluprácu.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XI./číslo 50