Nad knihou Silvestra Lavríka Nedeľné šachy s Tisom

Dramatikovi, režisérovi, spisovateľovi, riaditeľovi ZUŠ D. Kardoša, organizátorovi podmanivých kultúrnych podujatí v našom meste Silvestrovi Lavríkovi vyšla v priebehu tohto roka kniha, ktorá vzbudila oprávnený záujem širokej verejnosti. V nej sa vracia hlavne do kontroverzného obdobia našich novodobých dejín – vojnového Slovenského štátu.

 

Čerpáme z: Bánovské noviny, ročník XI./číslo 50